ZSP w Grodzisku Wielkopolskim organizuje płatne staże

PŁATNE STAŻE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Wiosną 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w w Grodzisku Wlkp. rozpoczął realizację drugiej edycji projektu „Czas Zawodowców” tym razem pod nazwą „Czas Zawodowców bis”. Koordynatorem projektu są Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnika Poznańska. Projekt będzie realizowany przez kolejne siedem lat oferując szkole i uczniom siedem różnych form wsparcia. Jedną z nich jest organizowanie płatnych staży u pracodawców dla absolwentów i uczniów szkoły.

Celem staży zawodowych jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczniem a pracodawcą.

Współpraca ma się przyczynić do:
– zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności zawodowych przez ucznia,
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez poprawę pozycji ucznia na rynku pracy,
– nabycie nowych umiejętności, kompetencji przez stażystę,
– podniesienie umiejętności, kompetencji przez stażystę,
– diagnoza umiejętności, kompetencji ucznia.

Możliwość skorzystania ze wsparcia w formie płatnych staży u pracodawców skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.

Staże u pracodawców odbywać się będą głównie w okresie ferii letnich, ale również mogą być organizowane w trakcie roku szkolnego na podstawie indywidualnego ustalonego harmonogramu realizacji stażu. Czas stażu to minimum 150 godzin. Termin realizacji uzgadniany jest między uczniem, a pracodawcą i zatwierdzany przez Politechnikę Poznańską.

Staże odbywać się będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Poznańską, uczniem i pracodawcą. Umowa będzie zawierała: liczbę godzin stażu, okres realizacji stażu, miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty. Z tytułu uczestnictwa w stażu uczeń otrzyma wypłacone przez Politechnikę Poznańską stypendium stażowe w wysokości 1250 zł. netto, za przepracowane 150 godzin.

Projekt „ Czas zawodowców Bis” przez możliwość organizacji staży stwarza korzyści nie tylko dla szkoły i uczniów ale również dla przedsiębiorców. Każda firma może ubiegać się o stażystę.

Do obowiązków takiej firmy należeć będzie: wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie stażu z listą obecności w wymiarze 150 godzin. Każda firma w tym samym czasie może ubiegać się o kilku stażystów.

Od 4 lipca 2016 rozpoczyna się pierwsza tura staży w których biorą udział uczniowie czwartych klas technikum (obecnie absolwenci) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. Uczniom życzymy powodzenia na rynku pracy.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24