Zmiany w gospodarce odpadami. Utoniemy w plastiku?

Od nowego roku w gospodarce odpadami na terenie gmin należących do związku międzygminnego Selekt wejdą w życie zmiany, które dotkną praktycznie każdego właściciela nieruchomości.

Zmiany wynikają w dużej mierze ze zmienionych przez rząd warunków prawnych np. zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które “wywróciły” wypracowany dotychczas model funkcjonowania systemu. Co czeka mieszkańców gmin wchodzących w skład Selektu?

Koniec zbierania nieselektywnego

Obecnie można było jeszcze uniknąć segregacji odpadów płacąc za to wyższą kwotę. Teraz bedzie to niemożliwe. Każdy będzie musiał segregować.

Wzrost kar za nieprawidłowe segregowanie

Podwoi się wysokość kary za nieprawidłowe segregowanie. Obecnie stanowi ona dwukrotność płaconej stawki, a od nowego roku ma to być czterokrotność. Przykładowo, jesli opłata od osoby wyniesie 15 zł, to kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregowaniu wyniesie 60 zł. Kontrolą prawidłowości segregacj zajmie się firma wywozowa. Przygotuje ona materiał dowodowy, na podstawie którego mieszkaniec otrzyma decyzję karną.

Obowiązek informowania

Na właścicielach nieruchomości będzie spoczywał obowiązek informowania o zmianach liczby mieszkańców w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Koniecznośc posiadania pojemnika na odpady BIO

Koniecznością stanie się posiadanie pojemnika na odpady BIO. To nowa frakcja, która będzie zbierana do specjalnych brązowych pojemników. To oczywiście także nowe obciążenie finansowe, za które wszyscy zapłacimy. Jedynym sposobem otrzymania ulgi w opłatach będzie posiadanie na terenie nieruchomości kompostownika na odpady BIO. Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów z brązowych pojemników nie jest jeszcze znana.

Wyłączą nieruchomości niezamieszkane

Od nowego roku z systemu zostaną wyłączone nieruchomości niezamieszkałe. Powodem jest narzucenie w drodze rozporządzenia takiej stawki za wywóz jednego pojemnika, która w konfrontacji z cenami rynkowymi musiałaby przynosić stratę związkowi.

W tej sytuacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą zmuszeni do podpisania umowy z firmamy zajmującymi się wywozem odpadów. Bedzie ich także obowiązywał regulamin związku Selekt.

Problem globalny, efekt lokalny

Świat boryka się z globalnym problemem nagromadzenia plastiku. Lobby producentów opakowań nie czuje się odpowiedzialne za zmniejszanie jego ilości, bo to po prostu nie leży w jego interesie. Śmieci trafiają z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent, a w efekcie do oceanów. Jeszcze do niedawna instalacje przetwarzania odpadów, takie jak np. obsługująca tereny naszych gmin instalacja w Piotrowie Pierwszym, były w stanie odpowiednio przygotowany plastik sprzedawać. Obecnie sytuacja jest wręcz odwrotna i trzeba się liczyć z tym, że za jego utylizację będzie trzeba płacić. Kto zapłaci? Odpowiedź jest chyba jasna. Każdy z nas. Rosnąca konsumpcja prowadzi do nawarstwiania się problemu. Recykling ma swoje ograniczenia. Po kilku przetworzeniach np. plastikowej butelki, dalsze przetwarzanie jest niemożliwe. Zostaje problem.

Po części, odpowiedzią na ten problem jest rezygnacja konsumentów z opakowań plastikowych wszędzie, gdzie to możliwe. To wymaga wypracowania przyzwyczajeń wykraczających poza “kulturę jednorazowości”, do której przyzwyczaiła nas cywilizacja. Śmiałe rządania musimy skierować także do korporacji przemysłowych. Niech ich zarządy poczują odpowiedzialność nie tylko za zyski przynoszone inwestorom, ale także za losy planety, na której żyją klienci. To już jednak temat na wiele innych publikacji.

Zapłacimy więcej

Na koniec jeszcze jedna informacja. Z pewnością opłaty za zagospodarowanie odpadów wzrosną. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze o ile. Wiadomo natomiast, że od połowy listopada Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT ma zacząć kampanię informacyjną o szczegółach planowanych od nowego roku zmian.

Informacje będzie można także znaleźć na stronie:

https://selekt.czempin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1&ref=1&schemat=

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarzy (2)

  1. To jest jakiś absurd, żeby obierki od ziemniaków wozić samochodami po kilkadziesiąt kilometrów celem ich utylizacji…

  2. Mam nadzieję, że firma zbierająca odpady nauczy się wreszcie zostawiać odpowiednie worki do segregacji, bo obecnie wystawiam worki z plastikiem, a dostaję worki na papier itp.