Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp.

30 lipca 2019 nastąpiła uroczysta zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. 

Z dniem 31 lipca 2019 roku ze służby odwołany został st. bryg. Wojciech Nolka, a z dniem 1 sierpnia 2019 roku do pełnienia obowiązków powołano st. kpt. Marcina Włodarczyka.

Dotychczasowy komendant przeszedł na emeryturę

St. bryg Wojciech Nolka służbę rozpoczął w 1992r. jako student podchorąży Szkoły Główniej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył ją w 1996r uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana.

Od czerwca tegoż roku rozpoczął służbę na stanowisku młodszego oficera w Wydziale Planowania Operacyjnego Komendy Rejonowej PSP w Poznaniu. Później zostaje przeniesiony do wydziału organizacji kadr i szkolenia, a wraz z powstaniem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu pełni służbę w wydziale ds. operacyjno – szkoleniowych.

Od 1 czerwca 1999r. zostaje przeniesiony do powstałej w wyniku reformy administracyjnej kraju Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. gdzie na początku zajmuje stanowisko oficera, a w kolejnych latach awansuje na dowódcę jednostki ratowniczo – gaśniczej, a od maja 2005r. zostaje powołany na stanowisko Za-cy Komendanta Powiatowego

Z dniem 16 listopada 2006r. decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego zostaje przeniesiony i powołany do dalszego pełnienia służby na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, a od 16 stycznia 2008r. wraca do grodziskiej komendy obejmując stanowisko Komendanta Powiatowego.

St. bryg Wojciech Nolka w trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, łącząc służbę z nauką na studiach wyższych. W 1998r.kończy studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2008r. kończy w tej samej uczelni studia podyplomowe z zakresu systemów zarządzania jakością, a w 2011r. studia podyplomowe „Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej państwowej straży pożarnej” na uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W czasie swojej służby zostaje odznaczony między innymi:

– Brązowym Krzyżem zasługi,

– Brązowym medalem za długoletnią służbę,

– Srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej,

– Brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju

– brązowym medalem za zasługi dla Policji, a także złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz Medalem Honorowym „SEMPER VIGILANT”.

St. kpt. Marcin Włodarczyk służbę rozpoczął w 2004 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Po ukończeniu w 2006 roku tejże szkoły otrzymał tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Od Lipca 2006 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie przechodząc przez kolejne stanowiska służbowe podziału bojowego aż po dowódcę zmiany. W  2006 roku rozpoczął studia w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, które ukończył w 2010 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Z dniem 01.07.2017 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej, gdzie objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po przejściu do średzkiej komendy kontynuował rozwój zawodowy w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie,  co skutkowało zdobyciem tytułu magistra na specjalizacji psychologia pracy i zarządzenie zasobami ludzkimi oraz ukończeniem dwóch studiów podyplomowych na kierunkach: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe. Odznaczony w 2011 roku  Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Uroczysta zmiana na stanowisku

30 lipca 2019 roku o godz. 14 00 na placu przy Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. odbyła się uroczystość zdania i przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od złożenia meldunku bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, wielkopolskiemu komendantowi wojewódzkiemu, po czym nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej oraz odegranie hymnu. Następnie powitano zaproszonych gości to jest m. in.:

• wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka

• starostę grodziskiego Mariusza Zgaińskiego wraz z skarbnik Ewą Smoczyńską i członkiem zarządu Janem Grochowym.

• burmistrza Wielichowa Honoratę Kozłowską,

• burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana,

• burmistrza Rakoniewic Gerarda Tomiaka,

• wójta Kamieńca Piotra Halasza

• wójta Granowa Zbigniewa Kaczmarka

• komendanta powiatowego Policji podinsp. Romę Figaszewską

• prokuratora rejonowego Przemysława Wojtkowskiego

• nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk Dariusza Szulca

• kapelana powiatowego strażaków ks. Marka Smólskiego

• byłych funkcjonariuszy i pracowników PSP na czele z byłym wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Ryszardem Kamińskim

• komendantów miejskich i powiatowych oraz funkcjonariuszy PSP

• druhów ochotniczych straży pożarnych na cele z prezesem zarządu oddziału powiatowego druhem Leszkiem Chojnackim

• funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. oraz przyjmującego obowiązki Komendanta Powiatowego st. kpt. Marcina Włodarczyka

• współpracowników, przyjaciół oraz rodzinę zdającego i przejmującego obowiązki komendanta.

Po odczytaniu stosownych aktów normatywnych, które dotyczyły zmiany na stanowisku komendanta powiatowego PSP tj. :

• odwołania z dniem 31 lipca 2019 roku – st. bryg. Wojciecha Nolki

• powołania z dniem 1 sierpnia 2019 roku do pełnienia obowiązków – st. kpt. Marcina Włodarczyka,

nastąpiło złożenie meldunku o zdaniu i przejęciu obowiązków. Bryg. Andrzej Bartkowiak w swym wystąpieniu podziękował zdającemu komendantowi za dotychczasową służbę, zaś jego następcy życzył powodzenia na nowo objętym stanowisku. Następnie głos zabrali bohaterowie uroczystości. Zdający w swoim obszernym wystąpieniu podsumował swój przebieg kariery zawodowej oraz podziękował obecnym za współpracę. Przejmujący obowiązki podziękował przełożonym za zaufanie jakim go obdarzyli powołując go na stanowisku oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej sprawować funkcję komendanta. Na zakończenie przyszedł czas na podziękowania i składanie życzeń, których mimo rzęsistych opadów deszczu nie było końca.

opracowanie: mł. bryg. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Zdjęcia : archiwum KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24