Zbliżają się wybory. Dwie główne partie przedstawiły listy kandydatów w wyborach do Sejmu.

Wśród kandydatów dwóch największych partii w wyborach do Sejmu, które odbędą się 13 października, znajdziemy kilka nazwisk związanych z powiatem grodziskim.

PiS i Koalicja Obywatelska opublikowały już pełne listy kandydatów w wyborach do Sejmu w okręgu pilskim, do którego należy Powiat Grodziski.

Znane są też “jedynki” Lewicy i PSL.

Na dzień dzisiejszy wykaz nazwisk wygląda następująco:

WIELKOPOLSKIE okręg 38 Piła

Prawo i Sprawiedliwość
1 Czarnecki Krzysztof
2 Kubiak Marta
3 Piechowiak Grzegorz
4 Porzucek Marcin
5 Zieliński Michał
6 Banaś Dorota
7 Fleming Bodgan
8 Nijaka Danuta
9 Jankowska Maja
10 Felcyn Józef
11 Miler Maria
12 Kasprzyk Robert
13 Okpisz Andrzej
14 Prętkowski Rafał
15 Pietruczuk Wiesław
16 Muzyka Emilia
17 Hoffman Anna
18 Błaszczyk Krzysztof

Koalicja Obywatelska
1 Janyska Małgorzata
2 Rutnicki Jakub
3 Kamińska-Lech Iwona
4 Ajchler Zbigniew
5 Munyama Kilion
6 Szopiński Henryk
7 Tułodziecka-Adams Dorota
8 Mrozkowiak Janusz
9 Uryzaj Karolina
10 Poszwa Krzysztof
11 Wróblewski Artur
12 Wojciechowski Tomasz
13 Nowakowska Lidia
14 Dolecki Arkadiusz
15 Sroka Magdalena
16 Kowalska Agnieszka
17 Jewszeł-Bogunia Maria
18 Lipski Rafał

Z pierwszego miejsca Lewicy w okręgu 38 kandyduje Dariusz Standerski

Z listy PSL jedynką w okręgu pilskim będzie Krzysztof Paszyk.

Kalendarz wyborczy

Do 22 września gminy mają czas na sporządzenie spisu wyborców przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Tego dnia upływa też termin powołania przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych. Publikujemy kalendarz najważniejszych czynności przed wyborami do Sejmu i Senatu.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do 26 sierpnia jest czas na rejestrowanie komitetów wyborczych, a do 3 września na zgłaszanie list kandydatów.

Do 22 września gminy mają czas na sporządzenie spisów wyborców. Tego dnia upływa też termin powołania przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, a także podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Z kolei 28 września w publicznych mediach ruszy kampania w bezpłatnym czasie antenowym.

Zgodnie Kodeksem wyborczym jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Kalendarz czynności przed wyborami parlamentarnymi

Do 24 sierpnia 2019 r. (sobota):
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego (przez organ partii politycznej, pełnomocnika wyborczego w przypadku komitetu koalicyjnego lub komitetu wyborczego wyborców);

Do 26 sierpnia (poniedziałek):
– powołanie okręgowych komisji wyborczych;

Do 3 września (wtorek) do godz. 24:
– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów;

Do 8 września (niedziela):
– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

Do 13 września (piątek):
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika;
– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

Do 22 września (niedziela):
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych;
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
– sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

Od 22 września (niedziela) do 29 września (niedziela):
– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę;

Do 28 września (sobota):
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;

Od 28 września (sobota) do 11 października (piątek) do godz. 24:
– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;

Do 3 października (czwartek):
– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

Do 4 października (piątek):
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

Do 8 października (wtorek):
– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
– składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego;

Do 10 października (czwartek):
– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

11 października (piątek) o godz. 24 – zakończenie kampanii wyborczej;

13 października (niedziela), w godz. 7–21 – głosowanie.

mp/PAP

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *