Zarobki nauczycieli, orzeczenia poradni i inne informacje

Zarobki nauczycieli, orzeczenia poradni i inne informacje 1

Z informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 opracowanej przez Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim wynika, że średnio najwyższe wynagrodzenie otrzymuje nauczyciel dyplomowany w ZSP – 5579,45 zł brutto, a najniższe stażysta w tej samej szkole – 2127,57 zł brutto.

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczyciele stażyści muszą osiągać 100% kwoty bazowej, kontraktowi 111%, mianowani 144%, a dyplomowani 184% kwoty bazowej. Kwota bazowa podawana jest w ustawie budżetowej i w roku szkolnym 2014/2015 obowiązywała jedna wielkość 2 717,59zł.

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski nauczyciele w stopniach awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego osiągali średnie wynagrodzenie określone w KN. W grupie nauczycieli stażystów średnia ta nie była osiągana. Za rok 2014 ( kalendarzowy ) nauczycielom stażystom, w styczniu 2014 r. został wypłacony dodatek uzupełniający w wysokości 10 905,94zł (dotyczy to wszystkich nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Grodziski).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym tzn. od 1 września 2014r do 31 sierpnia 2015r.

Szkoła

LO

ZSP Grodzisk Wlkp.

Poradnia Psych.- Pedagog.

średnia wymagana z Karty Nauczyciela

żnica

n. stażysta

2127,57

2561,82

2717,59

– 372,90

n. kontraktowy

2889,15

3543,98

2942,88

3016,52

108,82

n .mianowany

3937,61

3986,39

3708,62

3913,33

– 35,79

n. dyplomowany

5104,18

5579,45

4027,19

5000,37

– 96,76

Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w stosunku do uśrednionego wynagrodzenia wymaganego z KN.

Stopień awansu

Wynagrodzenie wymagane przez KN

Wynagrodzenie w powiecie

żnica

Nauczyciel stażysta

2717,59

2296,77

-420,82

Nauczyciel kontraktowy

3016,52

3402,83

+386,31

Nauczyciel mianowany

3913,33

3954,96

+41,63

Nauczyciel dyplomowany

5000,37

5406,36

+405,99

Z tego samego opracowania wynika, że działalność diagnostyczna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w dominującej mierze skupia się na wystawianiu diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych – łącznie 1466 diagnoz. Poradnia w badanym okresie wydała 6 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Działalność diagnostyczna poradni

Rodzaje diagnoz

dzieci w wieku
do 3 roku
życia

dzieci w wieku
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie gimnazjum

uczniowie szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
młodzież nieucząca się i niepracującaogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

psychologicznych

17

126

453

169

49

0

814

pedagogicznych

4

85

362

104

31

0

586

logopedycznych

1

26

35

3

1

0

66

Związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

0

0

0

5

1

0

6

Wydane orzeczenia

Rodzaj wydanego orzeczenia

Dzieci do 3 roku

Dzieci w wieku przedszkolnym

Uczniowie szkół
podstawowych

Uczniowie gimnazjum

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych
młodzież nieucząca się
i niepracująca
Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Niesłyszących i słabo słyszących

x

0

0

0

0

x

0

Niewidomych i słabo widzących

x

0

0

0

0

x

0

Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

x

6

45

29

4

x

84

Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

x

1

8

3

0

x

12

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

x

4

1

0

1

x

6

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

x

x

1

3

0

0

4

Niedostosowanych społecznie:

x

x

0

0

0

0

0

Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze):

x

2

0

1

2

x

5

O potrzebie indywidualnego nauczania

x

1

36

26

16

x

79

Odmowne:

x

0

0

1

0

0

1

Uchylajace:

x

0

0

0

0

0

0

Orzeczenie wydane po odwołaniu do KO:

x

0

0

0

0

0

0

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego:

x

6

x

x

x

x

6

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego:

x

0

0

0

0

x

0

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego:

x

0

x

x

x

x

0

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania:

x

x

1

0

0

x

1

Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno wychowawczych:

x

0

0

0

0

x

0

Niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją

x

4

2

4

0

x

10

Autyzmem, w tym zespołem Aspergera:

x

0

0

0

0

x

0

Opracowanie zawiera także informacje na temat wyników egzaminów, konkursu na dyrektora liceum, wręczonych nagród, doskonaleniu nauczycieli, projektach unijnych realizowanych w oświacie, liczbie uczniów, wynikach naborów itp.

Cały dokument do pobrania

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x