Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Wytęż swój wzrok i żyj

Na skrzyżowaniu ulic Europejskiej i Zielonogórskiej w Grodzisku stoi znak B-20 “stop”, który nie spełnia wymogów ustawowych przynajmniej w aspektach barwy i odblaskowości zobacz wymogi. W związku z tym istnieje podstawa do uchylania się od płacenia mandatu za jego nie przestrzeganie. Sytuacja ta stanowi również zagrożenie bezpieczeństwa. Problem polecamy życzliwej pamięci ludzi zajmujących się ustawianiem znaków drogowych. To niewielki koszt w porównaniu z innymi wydatkami, ale jego poniesienie może ocalić życie. Temat nadesłał uważny czytelnik.

Uwaga: Sprawa zakończyła się wymianą znaku i jest on już taki, jaki być powinien.

Bliskie wydarzenia - jak mawiają Rosjanie: Dieło nużno być monumjentalne, fot. FPI

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24