Wyjazdowa część PLANU NA LEPSZE JUTRO

Wyjazdowa część PLANU NA LEPSZE JUTRO 1

Okres wakacyjny to czas realizacji przez PCPR w Grodzisku Wlkp. wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego i Stowarzyszeniem Pieczy Zastępczej „Źródełko”, wyjazdowych zadań przewidzianych w ramach projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO.

Pierwszym zadaniem był realizowanych w dniach 24-28 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym “Rusałka” w Rudnie “Trening Kompetencji Życiowych” dla 17 uczestników projektu, wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Zajęcia, w których brała udział młodzież dotyczyły m.in. planowania i gospodarowania budżetem domowym, zarządzania własnym czasem, obierania i realizacji celów życiowych, załatwiania spraw w instytucjach, redagowania pism urzędowych. Znalazł się również czas na wspólne dyskusje dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych terapeutów przy wsparciu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dniach 10-12 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym “WIELKOPLSKA” w Rudnie przeprowadzony został trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich, połączony z terapią taktylną i integracją sensoryczną indywidualną oraz grupową pracą z dziećmi dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – podopiecznych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego.

W ramach 3-dniowych zajęć o charakterze ćwiczeniowo-zadaniowym dorosłym uczestnikom dostarczono wiedzy z zakresy komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, budowania poczucia własnej wartości i radzenia sobie z emocjami oraz relacji partnerskich. Dla dzieci natomiast przygotowano specjalne zajęcia, przede wszystkim w formie wspólnych zabaw i warsztatów mających za zadanie polepszenie jakości więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozwoju psychofizycznego dziecka, pogłębiania wzajemnych interakcji w grupie, rozwoju osobistego etc.

Tydzień później, w dniach od 17 do 19 sierpnia również w Ośrodku Wypoczynkowym “WIELKOPOLSKA” w Rudnie, przeprowadzony został trening kompetencji rodzicielskich dla rodziców zastępczych i trening zastępowania agresji dla młodzieży i starszych dzieci, a młodsze dzieci korzystały  z treningu czasu wolnego.
Celem treningu kompetencji rodzicielskich było zwiększenie świadomości roli rodzica, uzyskanie wiedzy jak wyznaczyć granice, jak zachęcać do współpracy, jak nauczyć dziecko samodzielności a także jak stosować pochwały i na czym polega metoda wyciągania konsekwencji z niewłaściwego zachowania. Natomiast trening zastępowania agresji miał na celu zwiększenie umiejętności w zakresie kontroli emocji złości i zastępowanie niepożądanych reakcji akceptowalnymi społecznie. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, co pozwoliło każdemu uczestnikowi pracować nad swoimi indywidualnymi czynnikami wyzwalającymi złość. Najmłodsze dzieci korzystały z zajęć  realizowanych w formie wspólnych zabaw i zajęć.

Po zajęciach dzieci i młodzież miały możliwość poznania się i spędzenia aktywnie czasu wśród rówieśników. Młodzież przygotowała również niespodziankę dla rodziców zastępczych w formie wysłuchania ulubionych piosenek.

Rodzice zastępczy mieli możliwość wymiany doświadczeń i udzielania sobie wsparcia. Każdy z uczestników miał możliwość rozmów i konsultacji z kadrą PCPR, która była obecna podczas całego wyjazdu.
Na zaproszenie PCPR w Grodzisku Wlkp.  strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie oraz OSP z Świętna przeprowadzili zajęcia z zakresu pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa wodnego wraz z pogadanką dotyczącą bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

W trakcie wszystkich zajęć wyjazdowych uczestnicy mogli skorzystać z indywidulanych porad psychologów oraz pedagogów. Również przez cały okres trwania projektu, uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa terapeuty oraz prawnika.

PLAN NA LEPSZE JUTRO to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego oraz Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego WRPO 2014 +. W ramach działania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x