Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Wyciągnij rękę po wsparcie!!!

To że rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest najważniejszym kołem zamachowym dla każdej gospodarki jest rzeczą oczywistą. To mali i średni przedsiębiorcy generują w swojej masie lwią część spośród wszystkich miejsc pracy. Dzięki elastycznej strukturze i znacznie większej, niż w przypadku dużych przedsiębiorstw możliwości dopasowania się do bieżących potrzeb rynku są w stanie efektywnie konkurować i osiągać sukcesy w branżach, w których działają. Niestety są również wrażliwi na zmiany koniunkturalne, a przez niedostateczne finansowanie udzielane przez podmioty zewnętrzne wielu obiecujących projektów nie są w stanie podjąć.

Właśnie na pytanie skąd wziąć finansowanie na obiecujący projekt miała odpowiedzieć konferencja, którą zorganizowałem w Grodzisku Wielkopolskim w ubiegły czwartek. Wzięli w niej udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tematem spotkania było przedstawienie mechanizmów wsparcia, jakie mają do zaoferowania wymienione wyżej instytucje małym i średnim przedsiębiorstwom. W szczególności skupiono się na preferencyjnych kredytach dla przedsiębiorców oferowanych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE oraz formach poręczenia zaciąganych zobowiązań. Na tych dwóch aspektach dyskusji i ja pragnął bym się skupić.

JEREMIE to program nisko oprocentowanych pożyczek na inwestycje skierowany do małych i średnich firm, które chciałby się rozwinąć. Kwota jednorazowego kredytu może sięgnąć miliona złotych, być udzielona na okres do 5 lat a jej oprocentowanie wynosi 5,8% w skali roku. Pożyczki przeznaczone są zarówno dla nowych podmiotów jak i tych, które istnieją powyżej 12 miesięcy na rynku. Kluczem do udzielenia pożyczki jest tak naprawdę pomysł. Finansowane są z niego zakupy maszyn, środków transportu, wyposażenia dla nowych stanowisk pracy. Zliberalizowane warunki przyznawania pożyczki powodują, że ubiegać się o niego może podmiot, który w żadnej innej instytucji nie otrzymałby kredytu a przynajmniej nie w takiej skali. Przedłożony biznesplan oraz stosowne umotywowanie, iż realizacja pomysłu biznesowego przyniesie oczekiwane skutki w postaci pomnożenia kapitału i tym samym rozwoju wspieranej firmy jest kluczem do wsparcia. To odpowiedż skąd wziąć stosunkowo „tanie” pieniądze na dobry pomysł.

Na inne pytanie, a mianowicie skąd wziąć zabezpieczenie na udzielenie finasowania odpowiedział jeden z prelegentów przedstawiając ofertę poręczeń, jakich może udzielić Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Województwa Wielkopolskiego. Zabezpiecza on do wysokości 50% zobowiązania inwestycyjne zaciągane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki jego pomocy podmioty nie posiadające wystarczającego zabezpieczenia dla podejmowanej inwestycji nie muszą być skazane na horrendalne odsetki od zaciąganych zobowiązań, albo w ogóle mogą mieć szanse te zobowiązania zaciągnąć. Gwarancja udzielana przez fundusz np.: instytucji bankowej traktowana jest bowiem przez nią jak gwarancja skarbu państwa, dlatego bank ryzykując jedynie połową przekazanych mu pieniędzy może udostępnić je na znacznie korzystniejszych warunkach.

Sądzę, że powyższe mechanizmy w znaczącym stopniu przyczynią się do sukcesu niejednego pomysłu i rozwoju niejednego przedsiębiorstwa a co za tym idzie, do rozwoju całej gospodarki.

Killion Munyama

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24