Wszyscy głosowali „za” udzieleniem absolutorium.

31 maja 2016 r. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Grodziskiego. Zgodnie z procedurą przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lenart odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady, w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Przewodnicząca Rady – Dorota Jaśkowiak przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2015. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych- wszyscy głosowali „za” udzieleniem absolutorium.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Powiatu bezwzględną większością ustawowego składu Rady udzieliła absolutorium i pogratulowała Zarządowi Powiatu. Szczególne gratulacje dla Zarządu złożył również Wiceprzewodniczący Rady Jan Grochowy oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Lenart.

Starosta Mariusz Zgaiński w imieniu Zarządu podziękował Radzie Powiatu za udzielone absolutorium. Skarbnik Powiatu, która czuwa nad prawidłową realizacją budżetu podziekowała kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom za oszczędne gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi. Starosta dodał, że cel strategiczny jaki Rada sobie wyznaczyła to budowa i modernizacja szpitala. Cel ten został już częściowo osiągnięty. Oddano SPZOZ – owi przebudowany i wyremontowany oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakończono prace na piętrze nowo powstałego skrzydła szpitala, na którym zlokalizowane są oddziały ginekologiczno-położniczy, noworodkowy i blok porodowy. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe parteru nowego budynku, na którym będzie mieścił się oddział internistyczno – kadriologiczny oraz poradnie, rozpoczęto także remont bloku operacyjnego. Zakończenie tego etapu prac przewidziano na sierpień tego roku. W czerwcu br. rozpocznie się przebudowa i remont oddziału chirurgicznego. Planowane zakończenie przewidziano na koniec lutego 2017 r. Starosta podziękował wszystkim Radnym za zgodne działania i zrozumienie potrzeby rozbudowy i modernizacji szpitala, podziękował również Natalii Odważnej naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, która bezpośrednio nadzoruje przebieg inwestycji.

pgw.pl

Wybrane dla Ciebie