Wojewoda narzuca nazwę ulicy w Grodzisku Wielkopolskim

Wojewoda Wielkopolski zarządził, że ul 27 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim musi zmienić nazwę. Dlaczego? Bo wg IPN nazwa ta propaguje system totalitarny.

Swego czasu radni z Grodziska zmieniali już nazwę ul. 22 lipca, by była zgodna z ustawą o “zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy […]”. 22 lipca to data ogłoszenia manifestu PKWN.

A czym “zawiniła” ul 27 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim?

W uzasadnieniu do zarządzenia, wojewoda pisze, że pismem z 3 listopada 2017 r. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim jako odnosząca się do konkretnych wydarzeń z roku 1945 jest niezgodna z ustawą.

Z dołączonej do pisma noty historycznej wynika, że: „Dnia 27 Stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Grodzisk Wielkopolski – obecnie w woj. wielkopolskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie z faktami historycznymi – jako „dzień wyzwolenia” oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944 – 1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. Stacjonowanie Armii Czerwonej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który zapewnił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”.

Nazwa ulicy 27 Stycznia nie została przez gminę zmieniona w ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Działający przy Wojewodzie Wielkopolskim Zespół do spraw wykonania ustawy […] przedłożył organowi nadzoru nowe propozycje nazwy ulicy. Wojewoda Wielkopolski biorąc pod uwagę propozycje przedstawione przez Zespół postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę o. Józefa Maria Bocheńskiego.

Kim był o. Józef Maria Bocheński? Przeczytaj tutaj

Zarządzenie poruszyło mieszkańców Grodziska, wypowiadających się w komentarzach na Facebooku.

Grodziscy radni 13 grudnia 2017 r. jednogłośnie podjęli uchwałę, że zaskarżą decyzję wojewody do sądu.

Decyzja wojewody zupełnie nie bierze pod uwagę znaczenia daty 27 stycznia dla mieszkańców Grodziska. Dla nich był to dzień wyzwolenia od okupacji hitlerowskiej. Tego dnia w wyniku nalotu wielu ludzi poniosło śmierć i zostało rannych. To tragiczna data, której upamiętnienie jest potrzebą i prawem osób tutaj żyjących. Ten aspekt decyzja wojewody zupełnie pomija.

Temat przybliża obszerny tekst autorstwa Sebastiana Skrzypczaka:

27 stycznia 1945 – Tragiczny dzień wyzwolenia Grodziska

Wybrane dla Ciebie