Na stronach BIP powiatu grodziskiego opublikowano dwa projekty uchwał dotyczące podwyżki wynagrodzenia zarządowi powiatu oraz diet radnym. Podstawą prawną jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (dot. wynagrodzenia starosty) oraz ustawy z 17 września wraz z rozporządzeniem RM z dn. 27 października (dot. wysokości diet radnych).

            Nowe gratyfikacje finansowe określone zostaną na podstawie kwoty bazowej (KB) obowiązującej od 1 stycznia 2021 r., która wynosi 1789,42 zł. W myśl prawa w powiecie grodziskim maksymalna dieta radnego może wynieść 3006,23 zł.

            Projekt zakłada wzrost podstawowej diety radnego średnio o 30%. Zależna będzie od pełnionych funkcji w radzie i komisjach. „Niezaangażowany” radny powiatowy ma otrzymać w/g projektu 858,92 zł (48% KB). Przewodniczący rady 2397,82 zł (134%), a przewodniczący najważniejszej Komisji Rewizyjnej 1091,55 (61%).

            Projekt zakłada wyższe zarobki starosty grodziskiego. W myśl rozporządzenia nie może przekroczyć sumy bazowej x11,2. W praktyce oznacza to, że starosta może zarobić ponad 20 tys. zł. Propozycja pensji starosty wynosi po zsumowaniu 13.936 zł. Nie licząc dodatku „stażowego” wynoszącego 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1514 zł. i ryczałtu kilometrówki. Członkowie zarządu bez etatu mają otrzymać 2093,62 zł, tj. 117% kwoty bazowej.

Projekty podwyżek będą procedowane na grudniowej sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2021 r.

            Nieoficjalnie wiemy, że również radni miejscy w Grodzisku dyskutowali nad podwyżkami swoich diet podczas poniedziałkowej komisji. Nie ustalono jednak żadnych wiążących decyzji. Propozycje mają być ponownie dyskutowane, bo „sprawa nabiera tempa”. Głosowanie ewentualnej podwyżki diet może być przeprowadzone wraz z głosowaniami nad uchwałą budżetową w grudniu.

A2M

3 2 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze