W Grodzisku powstanie pierwsze w okolicy Centrum Ekonomii Społecznej

Były dworzec PKP w Grodzisku Wielkopolskim, który jest własnością gminy, zostanie przebudowany i zaadaptowany. Gmina znalazła pomysł na jego zagospodarowanie i co istotne – pozyskała także dodatkowe środki na inwestycję.

Na utworzenie w budynku dworca Centrum Ekonomii Społecznej gmina wyda prawie 6,1 mln zł. 3,38 mln zł ma zostać zrefundowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Co powstanie w budynku dworca PKP?

O to co powstanie w budynku dworca zapytaliśmy grodziski Urząd Miejski.

Dzięki realizacji projektu powstanie baza do nowych aktywności społecznych i kulturalnych. Klub Integracji Społecznej, Centrum Wolontariatu, Centrum Integracji Kulturalnej, Klub Młodego Rodzica,  Programy Aktywności Lokalnej – to tylko niektóre z planowanych działań. Nowe funkcje budynku pozwolą na stworzenie warunków odpowiednich do integracji mieszkańców, w tym już działających podmiotów ekonomii społecznej jak organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby, stowarzyszenia. Zostaną także uruchomione formy wsparcia dla różnych grup społecznych, w tym punkty konsultacyjne, doradcze i terapeutyczne.

-przekazał UM w odpowiedzi.

Wybrane dla Ciebie