Ostatnie podwyżki dla samorządowców dość skutecznie odciągają uwagę od zabierania pieniędzy gminom. Również głos sprzeciwu samorządów został tym częściowo spacyfikowany. Podpisanie przez Prezydenta ustaw podatkowych „ładu” uszczupla dochody samorządów z podatków PIT (osób fizycznych) i CIT (firm).

            W październiku zapytaliśmy wszystkie powiatowe samorządy o rzeczywistą skalę umniejszenia w/w wpływów. Dla odniesienia posłużyliśmy się internetowym kalkulatorem strat uruchomionym przez organizacje samorządowe. Według wyliczeń tylko budżet Grodziska miał stracić ok. 6 mln zł. W dużej mierze, jak czytamy na stronach samorządowych, Nowy Ład będzie finansowany z pieniędzy zabranych samorządom (145 mld zł w dekadę). Samorządy w/g naszych informacji planowały budżety w oparciu o stare zasady podatkowe. Liczyły po cichu, że niekorzystne prawo nie wejdzie w życie. Jedynie skarbniczka gminy Kamieniec odpowiedziała mailowo. Wg kalkulatora straty z tytułu PIT miały dla jej gminy wynieść 1.660.230 zł.

(…) informuję iż gmina Kamieniec nie prowadziła własnych symulacji strat z Polskiego Ładu. Nie oznacza to jednak, że nie śledzono informacji nt. wpływu(…), szczególnie w tak ważnym okresie jak konstruowanie projektu budżetu na 2022r. Nasza uwaga skupiła się na publikacjach/raportach/wyliczeniach nt. Polskiego Ładu opracowanych przez takie organizacje jak m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Unia Metropolii Miast czy Związek Miast Polskich, które negatywnie oceniły zmiany wprowadzone programem Polski Ład dla finansów JST.  Potwierdziły to dane otrzymane z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2022r., gdzie dla gminy Kamienie  dochody z PIT spadły ok. 455 tys. zł w stosunku do planu w br., co jest spadkiem o ok. 7,5%.

            Jakie działania gmina ma podjąć w takiej sytuacji?

Otóż z pewnością w pierwszej kolejności należy „ciąć” wydatki bieżące, które już zresztą są i tak ograniczane do minimum. Kolejnym krokiem będzie szczegółowa analiza podejmowanych wydatków majątkowych. Co jest zadaniem trudnym, bo ograniczanie ich, nie wpływa na rozwój gminy – odpowiedziała Magdalena Rabiega.

            W trakcie debat radnych o podwyżce dla włodarza, skarbniczka Iwona Prusak, oszacowała straty w dochodach budżetu Grodziska z tytułu PIT na ok. 1,75 mln złotych ( 2021 wpływy 21.910.385 do planowych 20.153.746 zł za 2022 r.). Dodatkowo należy mieć na uwadze zmniejszenie wpływów z podatku CIT. Również podwyżki pensji dla włodarzy, ich zastępców i urzędników, to koszty nieplanowane w budżetach. Warto dodać, że wynikają one bardziej z „prawnego nakazu” niż samodzielności rad miejskich.

            Straty okazują się mniejsze niż obliczone przez kalkulator, jednak publicyści samorządowi  zarzucają ministerstwu, że dokonało wyliczeń w/g zawyżonych wskaźników. To niweluje skalę rzeczywistych sum. Uwzględniając podwyżki cen energii i paliw budżety samorządów w 2022 r. raczej nie będą pękać w szwach.

            Nie ma wątpliwości, że straty budżetowe gminy będą niwelować np. ograniczeniem wydatków inwestycyjnych. Trudno będzie włodarzom bronić działań oszczędnościowych, gdy otrzymali wysokie podwyżki. Idea samorządności traci więc na znaczeniu. Nieufność rośnie. Koło się zamyka… Kto za to wszystko zapłaci… ?

Andrzej M. Mańkowski, M. Szała

4.7 3 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

"PGO24 Portal Grodziska i okolic - lokalny serwis informacyjny działający od 2010 w powiecie grodziskim (wielkopolskie).

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze