Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Uchwalono wysokości podatków lokalnych.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Grodzisku 24 października, kilka osób wyraziło niezadowolenie z postępowania władz Grodziska Wielkopolskiego w zakresie polityki miasta dotyczącej podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców*.

Niżej jedna z tych wypowiedzi:

Nie wiem czy zdajecie sobie państwo sprawę jak realnie spadają zarobki. Do mnie zgłaszają się coraz częściej ludzie, którzy za 6-7 złotych na godzinę chcą pracować. Nie wiem czy wy zmniejszyliście sobie w ostatnim dziesięcioleciu, czy co roku sobie zmniejszacie o trochę, nie wiem, o 5 złotych za każdą sesję mniej wziąć, aby być w solidarności z nami i nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że nie uderzacie wcale w nas przedsiębiorców. Wy uderzacie w tych ludzi, którzy przychodzą do nas do pracy. Oni są po prostu zrozpaczeni. Aż żal. Mi jest też żal. Ja też obniżam, bo mogę obniżyć. (…) Zastanówcie się, co robicie. 

(proszę posłuchać wypowiedzi w odtwarzaczu)

Burmistrz Henryk Szymański powiedział, że musi na plecy przyjmować wiele zarzutów, nawet wówczas kiedy nie jest ich właściwym adresatem.

Proszę państwa. Zobaczcie, ile się buduje, jak się modernizuje zakłady pracy. Te małe zakłady pracy również się modernizują. Znam taki zakład na ul. Rakoniewickiej, który się również modernizuje. Gdyby nie miał środków finansowych, to by się nie modernizował. Właściciele pracują, odpowiednio pracują, dobrze pracują i się modernizują. Rozwijają swoją firmę po to, żeby w przyszłości więcej środków zarabiać i ludzie u nich, którzy pracują, żeby [także] więcej mieli.

Proszę zwrócić uwagę – jedziemy na Słocin – powstają osiedla, jedziemy do Kąkolewa – powstają osiedla, jedziemy do Zdroju – powstają osiedla, na ulicy Środkowej budujemy całą ulicę, ulica Górna – dom przy domu powstaje, os. Wojska Polskiego – prezes [spółdzielni] co roku oddaje budynek 32 mieszkaniowy – wymieniał burmistrz.

Zaapelował także o większą wzajemną życzliwość. Uśmiechajmy się do siebie – powiedział.

*Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców naliczany jest wyłącznie od wydzielonej do prowadzenia działalności gospodarczej powierzchni. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w domu mieszkalnym i nie posiada do tego celu wydzielonej powierzchni opłaca podatek w wysokości przewidzianej dla budynków mieszkalnych.

Wysokośc podatków od nieruchomości na 2014 r. w gminie Grodzisk Wlkp.

Podatek rolny będzie niższy od zakładanego w projekcie uchwały

Radni uchwalili także stawki  podatku rolnego. Podczas dyskusji jego zakładana wysokość została obniżona.

Podatek rolny ustala się od 1 hektara przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Od 1 ha innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 q żyta. Ceny ustala się wg średniej skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, którą ogłasza Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. W sytuacji relatywnie wysokich cen żyta rady gmin powszechnie korzystają ze swojego przywileju obniżenia obowiązujących cen.

Również w tym roku projekt uchwały zakładał obniżenie tej ceny. Miało to być 9% mniej niż cena skupu żyta określona przez GUS. 9 % wzięło się stąd, że radni określając stawki innych podatków przyjęli wartość o 9% niższą od maksymalnych dopuszczalnych stawek określonych przez ministra finansów.

Jednak określona w uchwale wysokość podatku nie spodobała się Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, która oczekiwała, aby podatek wzrósł o wartość porównywalną do wzrostu pozostałych podatków, czyli o ok. 1%. Radny Roman Jajczyk zaproponował, aby była to kwota 58 złotych zamiast przewidzianych w projekcie uchwały 63 złotych. Zarządzono głosowanie i okazało się, że 8 radnych zagłosowało za tą propozycją.

Na zdjęciu – radni podczas prac nad uchwalaniem podatków

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24