Inwestycje gminy w 2016

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskm uchwaliła budżet na rok 2016. Dochody gminy w przyszłym roku wyniosą blisko 59.683.414 zł, a wydatki 59.748.914 zł. Deficyt budżetu wyniesie 65.500 zł i zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje wyniosą 8.210.375,50 zł., co stanowi blisko 14 % łącznych wydatków.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazła się m. in. przebudowa skrzyżowania ulic Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury. Ta inwestycja kosztować ma blisko 4,9 mln zł. Część środków pochodzić będzie ze źródeł pozabudżetowych – z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz od partnerów projektu.

W przyszłym roku zostanie także przebudowane także skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem terenu skweru, na którym podczas przyszłorocznego piwobrania zostanie odsłonięty pomnik Antoniego Thuma. [więcej na temat postaci Antoniego Thuma].

Inne zaplanowane inwestycje to m. in. przebudowa ul. Majkowskich (od Drzymały do Łamanej), Słowackiego (odcinek 300 m), Strzeleckiej (235 m), IV etap budowy ul. Winnej z chodnikiem i miejscami parkingowymi, przebudowa ul. Mickiewicza (nowa nawierzchnia, chodnik i miejsca parkingowe), utworzenie 40 miejsc parkingowych przy ul. Nowej.

Część środków budżetowych zostanie również przeznaczona na remont pozostałości kładki przy torach kolejowych i stworzenie tam pubktu widokowego.

Treść budżetu do pobrania

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24