Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Tym nie można palić w piecu, chociaż można to kupić

W związku z pytaniami mieszkańców, Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że mimo dostępności w punktach sprzedaży, od 1 maja 2018 roku obowiązuje zakaz spalania w piecach:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej jakości),
  4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %,

  1. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% (mokre drewno, pelet, słoma).

Jednocześnie przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów!

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Zachęcamy do lektury materiałów kampanii antysmogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z poniższych linków:

Poradnik antysmogowy

Fiszka o zdrowiu

Źródło: UM Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24