Trudna sytuacja szpitala budzi niepokój

Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia szpitala w Grodzisku ze szpitalami w Nowym Tomyślu i Wolsztynie.

Jest to uchwała, którą Rada Powiatu Grodziskiego wyraziła wolę podjęcia przygotowań do połączenia szpitali.

Uchwała ta upoważniła Zarząd Powiatu do wynegocjowania warunków porozumienia w sprawie połączenia placówek. Jest to uchwała intencyjna. Wynegocjowane porozumienie będzie przedłożone przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu.

Porozumienie jest konieczne w celu przeprowadzenia analizy sytuacji wymienionych wcześniej szpitali i zbadania zasadności ich połączenia.

Pogarszająca się sytuacja finansowa grodziskiego SP ZOZ-u (Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) jest zagrożeniem nie tylko dla funkcjonowania w najbliższym czasie samego SP ZOZ-u, ale może się przełożyć w niedalekiej przyszłości na trudną sytuację finansową Powiatu Grodziskiego – zauważył starosta Mariusz Zgaiński.

Wynika to z faktu, że samorządy powiatowe są odpowiedzialne za sytuację finansową SP ZOZ-ów, a co za tym idzie – muszą pokrywać ich straty.

Powiedzieć o wynikach finansowych grodziskiego SP ZOZ za pierwsze półrocze, że są niepokojące to zbyt słabe słowo – stwierdził starosta

Grodziski SP ZOZ w drugim kwartale 2019 r. zanotował stratę w wysokości 869 tys. zł. Na koniec sierpnia skumulowana strata od początku roku wynosi 2 mln 159 tys. zł.

Dlatego szpitale szukają dróg wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Odbyły się spotkania władz powiatów nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego zarówno w Wielkopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu jak i Ministerstwie Zdrowia. Te rozmowy miały charakter wstępny, sondażowy.

Wyniki spotkań mogą nastrajać optymizmem, ale nie hura optymizmem podkreślił starosta Mariusz Zgaiński

Pogarszająca sytuacja wzbudza niepokój wśród pracowników grodziskiego szpitala. Ich przedstawiciele byli obecni na sesji Rady Powiatu i dali wyraz temu zaniepokojeniu w pełnej emocji dyskusji, która toczyła się przed podjęciem uchwały. Uchwałę podjęto 14 głosami za. Głos przeciw oddała radna Katarzyna Kłak, a radne Dorota Jaśkowiak i Danuta Nijaka wstrzymały się od głosu. Konsolidacja tych trzech szpitali wcale nie jest na obecną chwilę pewna. Podjęta uchwała ma dopiero otworzyć możliwość pogłębionych analiz i konkretnych działań.

Więcej informacji w materiale video (źródło Powiat Grodziski).

2019-09-25

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.