Truciciele dostali “po kieszeni”

Grodziscy policjanci wspólnie z pracownikami Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim kontrolują kotłownie w gospodarstwach domowych.

Sprawdzają czy właściciele spalają odpady i paliwa zabronione do ich stosowania. Kontrole potwierdziły w kilku przypadkach, że stosowane są niewłaściwe paliwa.

Do tej pory kontrole miały miejsce na terenie Czarnej Wsi, Kąkolewa, Kurowa, Grąblewa oraz na niektórych ulicach Grodziska Wielkopolskiego.


W  sześciu przypadkach w miejscach składowania opału kontrolujący znaleźli elementy drewna lakierowanego pochodzącego z rozbiórki zużytych mebli, plastiki oraz inne sztuczne tworzywa wykorzystywane jako opał.  Właściciele nieruchomości otrzymali nakaz natychmiastowego pozbycia się ich zgodnie z regulaminem czystości i porządku. Ukarani zostali także wysokimi mandatami. Kontrolujący wyznaczyli odpowiedni czas na zrealizowanie wydanych właścicielom nieruchomości poleceń. Funkcjonariusze zapowiedzieli ponowne kontrole.

Wiele kontroli policjantów i urzędników to efekt reakcji na dotychczasowe, anonimowe zgłoszenia od mieszkańców, którym nie jest obojętne czym oddychają każdego dnia.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00. do 22.00.

Źródło: KPP Grodzisk Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.