PACZKA DLA ŹRÓDEŁKA

W ostatnim czasie mieli Państwo możliwość poznania bohaterów dnia codziennego, czyli ludzi zajmujących się piecza zastępczą poprzez publikowane artykuły pisane przez rodziców zastępczych i wychowanków, wystawę plastyczną prezentowaną w CK RONDO, a także w czasie konferencji przygotowanej przez pracowników PCPR...