Powiat pokryje stratę szpitala

Powiat Grodziski pokryje stratę netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w wysokości 2 703 240,80 zł - zdecydowali powiatowi radni. Prawdę mówiąc nie mieli wyjścia, bo prawo tego wymagało. Za podjęciem tej decyzji głosowali radni...

Radni przyjęli program naprawczy szpitala

Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła wczoraj zaproponowany przez dyrekcję SP ZOZ program naprawczy. Za jego przyjęciem było sześciu radnych. Pozostali wstrzymali się od głosu. Władze samorządowe i dyrekcja robią, co mogą, aby poprawić sytuację grodziskiego szpitala, jednak podobnie jak inne tego...

Trudna sytuacja szpitala budzi niepokój

Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia szpitala w Grodzisku ze szpitalami w Nowym Tomyślu i Wolsztynie. Jest to uchwała, którą Rada Powiatu Grodziskiego wyraziła wolę podjęcia przygotowań do połączenia szpitali. Uchwała ta upoważniła Zarząd...

Powiat grodziski pokryje stratę szpitala?

Powiat grodziski będzie zmuszony pokryć około 2,5 mln zł z sięgającej 4 mln zł straty, jaką w ubiegłym roku przyniósł szpital. Pokrycie strat, albo likwidacja W tej chwili jest pewne, że za 2018 r. szpital w sprawozdaniu rocznym wykaże stratę...

“My pracujemy już na maksimum możliwości. Więcej nie damy rady”

Grodziski SP ZOZ przyniósł w ubiegłym roku około 3,5 mln zł strat (plan zakładał stratę w wysokości 481 tys. zł). W pierwszym kwartale strata wyniosła blisko 965 tys zł. Sytuacja jest bardzo ciężka. Szpital zaciągnął w marcu pożyczkę w wysokości...

Sytuacja finansowa grodziskiego SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim pierwsze półrocze 2018 r. zakończył stratą brutto w wysokości 980 716,20 zł. W przedstawianej powiatowym radnym informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2018 r. czytamy, że na koniec pierwszego...

Braki kadrowe spowodowały czasowe zamknięcie dwóch oddziałów grodziskiego szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim poinformował, że ze względów kadrowych z dniem 1 sierpnia 2018 roku zostaje zamknięty czasowo Oddział Położniczo - Ginekologiczny, a w konsekwencji Oddział Noworodkowy. Czasowe – częściowe zaprzestanie działalności w zakresie ww. oddziałów...

Likwidacja nie, rozwój.

Do końca marca ma powstać program naprawczy dla szpitala w Grodzisku Wielkopolskim. Kondycja finansowa powiatowej placówki wymaga poprawy - wynika z audytu przeprowadzonego przez zewnętrzna firmę. Wśród rekomendacji audytorów znalazła się budząca zaniepokojenie załogi opcja likwidacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej...

Przychody SP ZOZ spadły w miesiąc o ponad 20%. Przyczyną zmiana przepisów.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 25 marca 2013 r. zastępca dyrektora ds. ekonomicznych grodziskiego SP ZOZ - Mirosław Drzewiecki przedstawił informację z wykonania planu przychodów i kosztów jednostki za luty 2013 r. Przychody ogółem za luty 2013 roku wyniosły 1 466...