OSA powstanie w Grodzisku Wielkopolskim

Grodziscy radni przyjęli do realizacji zadanie pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w Grodzisku Wielkopolskim". Koszt realizacji tego pomysłu szacowany jest na kwotę 80.000 PLN z czego 25.000 PLN stanowi dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej...