Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy na 2020 rok

Podczas obrad w dniu 12 grudnia 2019 roku, Radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim jednogłośnie przyjęli Budżet Gminy na 2020 rok. Wcześniej, Burmistrz Piotr Hojan przedstawił w prezentacji multimedialnej najważniejsze zaplanowane  zadania. Budżet przyjęty został jednogłośnie.   Lista zadań inwestycyjnych i...