sklep_z_drobiem_grodzisk

O odwadze powiatu, tygrysie rezerwiście i McDonaldzie Wieśmaku

Wywiad z Dariuszem Matuszewskim, radnym, regionalistą i autorem książek o historii powiatu grodziskiego Darku nie będziemy udawać, że się nie znamy. Zapytam więc, czy pamiętasz co się wydarzyło 25 lat temu? Nie... Czytaj dalej »

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęła pracę

21 listopada 2018 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Jej rozpoczęcie obwieścił dźwięk werbla i odegrany hejnał miasta. Po rozpoczęciu obrad radni otrzymali zaświadczenia o wyborze.... Czytaj dalej »

Poświęcenie zabytkowego wozu strażackiego w Grodzisku

W dniu 05 września 2018r. poświęcono odnowiony, zabytkowy konny wóz straży pożarnej posadowiony przy Placówce Terenowej KRUS w Grodzisku Wlkp. w miejscu dawnej strażnicy. W uroczystościach uczestniczyli: reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... Czytaj dalej »

Manewry, o których długo się mówiło

Grodzisk nigdy nie był miastem garnizonowym, a za wyjątkiem krótkich okresów przypadających  na powstania i wojny,  w naszym mieście nie stacjonowały oddziały wojskowe. Dlatego pojawienie się wojska, a już na pewno wojska... Czytaj dalej »

“(…) ciemny Grodzisk, zimny Grodzisk, a my wiemy, że mamy większe PITy”

Niedawno grodziscy radni zdecydowali o zaciągnięciu zobowiązania w postaci długoterminowego kredytu, który posłuży spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji. Chodzi o 2.167.000zł. Kredyt będzie spłacany w latach... Czytaj dalej »

Grodziscy radni wyrazili obawy

Radni Sebastian Skrzypczak i Dariusz Matuszewski podczas ostatniej sesji wyrazili obawy związane z poziomem zadłużenia gminy Grodzisk Wielkopolski. Podczas dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową na lata 2013-2023 wskazywali na zalecenia ostrożnościowe Regionalnej Izby... Czytaj dalej »