Projekt budżetu na rok 2020

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona Projekt Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2020 rok. Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany...