Zespół Ratownictwa Medycznego :
Numery alarmowe 999 
112
Izba Przyjęć :
Rejestracja Tel. (61) 44-36-535
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-532
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
Ordynator Tel. (61) 44-36-579
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-569
E-mail [email protected]
Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym :
Ordynator Tel. (61) 44-36-543
Sekretariat Tel. (61) 44-36-591
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-548
E-mail [email protected]
Oddział Ginekologiczno-Położniczy :
Ordynator Tel. (61) 44-36-559
Sekretariat Tel. (61) 44-36-540
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-560
E-mail [email protected]
Oddział Noworodkowy :
Ordynator Tel. (61) 44-36-574
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-573
E-mail [email protected]
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kariologicznej :
Ordynator Tel. (61) 44-36-519
Sekretariat Tel. (61) 44-36-537
Dyżurka pielęgniarek Tel. (61) 44-36-526
E-mail [email protected].pl