“Szpital dla wszystkich, wszyscy dla szpitala”

7 maja 2016 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się Festyn Medyczny pod hasłem “Szpital dla wszystkich, wszyscy dla szpitala”. Miejscem organizowanego festynu będzie plac targowy przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim. Uroczyste rozpoczęcie nastąpi o godz. 12.00.

Podczas imprezy odbędzie się Grodziska Biała Sobota (konsultacje chirurga, konsultacje kardiologa, dla pierwszych 25 osób badanie USG, EKG, pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru), w trakcie której pracownicy szpitala służyć będą zainteresowanym wszechstronną informacją na tematy związane z funkcjonowaniem grodziskiej placówki.

Na festyn zapraszają Starosta Grodziski, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Dyrektor SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. Przygotowano program rozrywkowy i atrakcje dla dzieci.

Z okazji festynu organizatorzy skierowali list intencyjny nastepującej treści:

Szanowni Państwo!

Olbrzymim finansowym wysiłkiem samorządu Powiatu Grodziskiego przy udziale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej rozbudowujemy nasz Szpital Powiatowy. Szpital, który służy wszystkim mieszkańcom powiatu grodziskiego. Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu jego modernizacji i rozbudowy nasi pacjenci – mieszkańcy naszego powiatu – będą mieli tu doskonałe warunki pobytu i leczenia jednak ani samorząd powiatowy, ani sam szpital nie są w stanie zapewnić takich środków finansowych, które zagwarantują opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Do tego potrzebujemy nie tylko nowych murów, dwuosobowych sal z łazienkami klimatyzacją, ale także coraz to nowszego sprzętu medycznego i diagnostycznego.

Dlatego z inicjatywy Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krzysztofa Winklera, przy szerokim zaangażowaniu pracowników szpitala chcemy zorganizować pod patronatem Starosty Grodziskiego charytatywny festyn dla całego powiatu, podczas którego zainaugurujemy szeroką społeczną akcję pomocy finansowej na doposażenie poszczególnych oddziałów szpitalnych. Festyn, który odbędzie się 7 maja 2016r. w Grodzisku Wlkp. będzie miał na celu pokazanie ludzi pracujących na rzecz naszych pacjentów, pokazanie leczniczych możliwości wszystkich naszych oddziałów i poradni.

Nasze dotychczasowe bardzo dobre doświadczenia w organizacji publicznych zbiórek – mecze charytatywne, współpraca z samorządami gminnymi przekonały nas, że posiadanie w Powiecie coraz lepszego szpitala nie jest obojętne ani mieszkańcom, ani samorządowcom, ani przedsiębiorcom. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o współpracę i – jeśli to możliwe – finansowe oraz rzeczowe wsparcie organizacji naszego festynu i doposażenia szpitala.

Jesteśmy przekonani, że festyn integrujący wiele środowisk może zjednoczyć ludzi dobrej woli wokół wspólnej sprawy, jaką jest coraz lepsza opieka medyczna, coraz lepsza diagnostyka,czyli bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu. Będziemy wdzięczni za każdy rozmiar i rodzaj współpracy- rzeczowy i finansowy.

Ze swojej strony zapewniamy odpowiednie uhonorowanie darczyńców podczas festynu oraz różnorodną promocję współpracujących z nami samorządów i firm, zaś całościowe, rzetelne podsumowanie przedstawimy podczas zorganizowanego z okazji zakończenia inwestycji uroczystego otwarcia uzyskanych nowych lub zmodernizowanych obiektów.

Zapraszamy do współpracy.

Ludzi dobrej woli prosimy o wpłaty na konto numer. 95 1020 4144 0000 6402 0007 0300 z dopiskiem “Festyn 2016”.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24