Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Szlachetna Paczka pomogła 47 rodzinom w Rejonie Grodzisk

  • W tegorocznej akcji “Szlachetna Paczka” 30 wolontariuszy prowadzonych przez Lidera Rejonu Grodzisk – Marzenę Wawrzyniak przyniosło pomoc 47 rodzinom w powiecie. Pomagało im 857 darczyńców, a łączna szacowana wartość pomocy wyniosła ponad 118 tys. zł.

W dniach 09-10.12.2017 r. w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się finał projektu „Szlachetna Paczka”, realizowanego już po raz XVII na terenie kraju oraz po raz VI w Powiecie Grodziskim.

Patronat honorowy nad projektem po raz kolejny objął Starosta Powiatu Grodziskiego Mariusz Zgaiński. Po raz pierwszy był nim także Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski Henryk Szymański.

30 wolontariuszy prowadzonych przez Lidera Rejonu Grodzisk – Marzenę Wawrzyniak po odpowiednim przeszkoleniu rozpoczęło pracę już we wrześniu 2017 r.  W trakcie trwania edycji udało się odwiedzić łącznie 101 rodzin z terenu Powiatu Grodziskiego. Do projektu Szlachetna Paczka ostatecznie włączonych zostało 47 rodzin. Pomagało im 857 darczyńców, a łączna szacowana wartość pomocy wyniosła ponad 118 tys. zł!!!

Największe podziękowania kierujemy więc w stronę darczyńców, którzy obdarowali potrzebujące rodziny, tzn. pracownicy firm: Thermod Polska sp. z o.o., Expo-Linia Sp. z o.o., Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o. o., Restauracja Pizza Hut w Poznaniu, Firma FRANKIEWICZ Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Grupa Rabiega, Beiersdorf Manufacturing Poznań sp. z o. o. (Nivea Poznań), Translub sp. z o.o., Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, a także instytucji: Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski, Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Grodzisku Wielkopolskim, Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Rostarzewie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego Jabłonna, Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wielkopolski oraz Stowarzyszenie Kościan Team. Były to też osoby prywatne, których wymienić nie sposób.

Podziękowania kierujemy również na ręce instytucji, które wsparły nas wskazaniem rodzin potrzebujących tj: Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku, Ośrodkom Pomocy Społecznej Powiatu Grodziskiego, pedagogom oraz nauczycielom ze szkół:  Podstawowej nr 1  w Grodzisku, Podstawowej nr 2  w Grodzisku,  Podstawowej nr 4 w Grodzisku,  Podstawowej w Słocinie, sołtysom wsi zlokalizowanych w Powiecie Grodziskim, oraz wielu innym osobom pomocnym w dotarciu do rodzin potrzebujących.

A także:

  • Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej za udostępnienie świetlicy na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla wolontariuszy oraz miejsca na magazyn finałowy,
  • Hurtowni P.H.U. „Format” Dariusz Krawczyk za druk koszulek;
  • Kierowcom wożącym niestrudzenie paczki w czasie finału do i z magazynu,
  • Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich z Konojadu oraz cukierni Państwa Kachlickich za zapewnienie podczas Finału poczęstunku dla darczyńców i zaproszonych gości.
  • Lokalnym mediom i portalom internetowym za pomoc w upowszechnianiu informacji
    o Szlachetnej Paczce, promocji i nieodpłatnym  publikowaniu artykułów o działaniach zespołu Szlachetnej Paczki w Grodzisku Wielkopolskim

Gratuluję nam wszystkim! Kolejna PACZKA już w przyszłym roku.  Niech nas wszystkich tu wymienionych w niej nie zabraknie!

Marzena Wawrzyniak Lider Rejonu „Szlachetna Paczka” w Grodzisku Wielkopolskim, wraz z zespołem wolontariuszy

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24