Grodzisk Wlkp.: szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą

PCPR Grodzisk Wlkp szkolenie na rodzinę zastępczą

Jesienią rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej w ramach Projektu „Plan na lepsze jutro plus”.

-informuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

Osoby pragnące zostać rodzicem zastępczym lub rozważające taką możliwość serdecznie zapraszamy do kontaktu z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej – tel. 533 205 470 lub pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej – tel. 61 44 47 281.

Kto tworzy rodzinę zastępczą?

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poza spełnianiem kryteriów formalnych, kandydat powinien posiadać odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz odbyć wymagane szkolenie.

Czym różni się rodzicielstwo zastępcze od adopcji?

Rodzina zastępcza z definicji jest formą tymczasową – dziecko zostaje umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego uregulowania sytuacji prawnej. Otoczone jest troską i bezpieczeństwem ze strony rodziców zastępczych, często jest to dla niego czas wyrównywania deficytów rozwojowych. W tym czasie, poza wyjątkowymi sytuacjami, dziecko ma prawo do kontaktów z rodziną biologiczną

W sytuacji kiedy sąd pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, możliwe jest rozpoczęcie procesu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny poszukuje dla dziecka najlepszej rodziny przysposabiającej. W wyniku adopcji dziecko nabywa prawa adekwatne do praw dziecka biologicznego.

W przypadku kiedy rodzice biologiczni podejmą wskazane przez specjalistów działania, decyzją sądu dziecko powraca do rodziny biologicznej.

Niejednokrotnie zdarza się także, że ze względu na wiele czynników wychowanek rodziny zastępczej pozostaje w niej do uzyskania pełnoletności lub do 25 roku życia.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Plan Na Lepsze Jutro PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Jest to projekt partnerski realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz partnera spoza sektora finansów publicznych, jakim jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objęta zostanie grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia oraz kandydaci na rodziny zastępcze. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

PCPR Grodzisk Wlkp.

Wiadomości Grodzisk Wlkp.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x