Szkolenia operatorów na urządzenia dźwignicowe

Chcesz poprawić swoje kwalifikacje i podnieść swoje zarobki, szkoląc się na operatora urządzeń dźwignicowych? Sprawdź, jak długo trwa oraz jak przebiega kurs operatorski, jak wygląda egzamin UDT, a także jakie wymagania musisz spełnić, aby móc zostać operatorem.

Czym są urządzenia dźwignicowe?

Dźwignice to urządzenia dźwigowo-transportowe, które umożliwiają bliski transport pionowy i poziomy ładunków oraz ludzi w ruchu przerywanym. Urządzenia tego typu wykorzystywane są przede wszystkim na placach budów, w branży przemysłowej, transportowej i portowej.

Do urządzeń dźwignicowych zalicza się przede wszystkim cztery kluczowe grupy urządzeń. Są to: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwignice linotorowe, wyciągi towarowe oraz dźwigniki.

Wymagania dotyczące dźwignic – kto może odbyć kurs operatorski?

Polskie prawo określa, że kandydat chcący rozpocząć kurs operatorski, musi spełnić trzy warunki: ukończyć 18. rok życia, nie wykazywać przeciwwskazań zdrowotnych oraz przedstawić aktualne świadectwo lekarskie uprawniające do pracy na danym stanowisku, a także mieć wykształcenie podstawowe lub wyższe.

Jak wyglądają szkolenia operatorów na urządzenia dźwignicowe?

Kurs operatorski przeprowadzany przez firmy szkoleniowe składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej kursant zdobywa niezbędną wiedzę, która pozwala mu na bezpieczną i efektywną pracę zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i UDT. Teoria prowadzona jest w formie słuchowiska/wykładów, podczas których osoba szkoląca przekazuje kursantom informacje dotyczące ogólne wiadomości o dozorze technicznym, wiadomości o konkretnej dźwignicy, a także wskazuje obowiązki operatorów przed, w trakcie i po pracy na urządzeniu dźwignicowym. Część praktyczna to przede wszystkim nauka bezpiecznej obsługi urządzenia dźwignicowego.

Szkolenia operatorów mogą odbywać się w standardowym trybie i trwać od 2 do 3 tygodni, a także być realizowane w formie wieczorowej i weekendowej. Firmy szkoleniowe oferują także możliwość odbycia kursu w trybie przyśpieszonym – wówczas trwa on zaledwie jeden tydzień.

Egzamin uprawniający do pracy na stanowisku operatora urządzeń dźwignicowych

Aby otrzymać uprawnienia pozwalające na pracę na wyuczonym stanowisku, konieczne jest odbycie egzaminu składanego przed powołaną dwuosobową komisją UDT. Egzamin jest płatny i podczas niego sprawdzana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne egzaminowanej osoby. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu możliwe jest rozpoczęcie pracy na stanowisku operatora na każdym urządzeniu z konkretnej kategorii.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://dzwignice.pl/szkolenia-operatorow.

Artykuł sponsorowany

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *