Szkoła Podstawowa nr 4. w Grodzisku Wielkopolskim – nadanie imienia

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim podjęła 1 czerwca 2016 r. uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.

Od 1 września 2016 r. patronem szkoły będzie kpt. Józef Rejdych.

Józef Rejdych
Józef Rejdych

Por. REJDYCH (REDYCH) Józef s. Pawła i Magdaleny z Porzyckich. ur. 23 stycznia 1894 r. w Alwerni (powiat chrzanowski).

W wieku 14 lat stracił ojca. Miał trójkę rodzeństwa: Franciszka, Łucję i Stefana. W 1914 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej (obecnie Bielsko-Biała).

Żołnierz 1. Pułku Piechoty Legionów. Uczestnik I wojny światowej. Od 1918 r. w Wojsku Polskim, w 22. Pułku Piechoty. 1 czerwca 1919 r. awansował na stopień podporucznika z przydziałem do kadry Okręgu Korpusu VII.

Żonaty z Anną Mitkowską (1922), miał córki: Danutę (księgowa), Halinę (historyk sztuki) i syna Zbigniewa (architekt).

W 1926 r. przeprowadził się z rodziną do Kobylnik k. Grodziska Wielkopolskiego. Tam objął posadę nauczyciela i kierownika szkoły. 15 sierpnia 1939 r., kiedy przebywał na urlopie w Ciechocinku, otrzy-mał powołanie do wojska w Poznaniu, skierowany do Chełma. Tam został porucznikiem pospolitego ruszenia i wyruszył na front.

Dostał się do niewoli i przebywał w obozie w Kozielsku. Napisał ostatni list do rodziny. Zamordowany w Katyniu.

Odznaczony Medalem Niepodległości.

Znaleziono przy nim: legitymację urzędniczą, książeczkę oszczędnościową PKO i list. Znajduje się na liście transportowej NKWD nr 035/4 z 16 kwietnia 1940 r.

Awansowany pośmiertnie na stopień kapitana.

Zaczerpnięte z książki Sebastiana Tulińskiego Synowie Grodziska Wielkopolskiego, Granowa, Kamieńca, Rakoniewic, Wielichowa w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje, wyd. Grodzisk Wielkopolski 2011, nakładem autora.

W uzasadnieniu do uchwały o nadaniu szkole imienia czytamy:

Potrzeba wskazywania uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania skłoniła Grono Pedagogiczne, Dyrektora, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców do podjęcia starań, a następnie działań związanych z patronem szkoły. Obowiązkiem szkoły jest kultywowanie tradycji narodowych, dbałość o takie wartości jak tolerancja, wrażliwość, uczciwość, patriotyzm, poszanowanie praw człowieka, a także ze świadomości ogromnej roli jaką pełni szkoła w procesie zachowania i przekazywania historii regionu i pamięci o ludziach zasłużonych dla naszej „Małej Ojczyzny”.

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 decyzją uczniów, rodziców i nauczycieli kandydatem na patrona został wybrany kpt. Józef Rejdych. W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Pedagogiczna, przy pełnej akceptacji Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim oraz zobowiązała dyrektora placówki do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie imienia kpt Józefa Rejdycha.

Szkoła Podstawowa Nr 4 złożyła sprawozdanie podsumowujące starania szkoły o nadanie jej imienia kpt Józefa Rejdycha. W ramach pracy wychowawczej przygotowującej społeczność szkoły do tego ważnego wydarzenia wykonano następujące działania:

– przybliżono postać kpt Józefa Rejdycha na forum każdej z klas,
– przeprowadzono konkurs recytatorski „Katyń” dla uczniów klas IV-VI w rocznicę zbrodni katyńskiej,
– przyjęto i rozpoczęto naukę hymnu szkoły,
– przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III „Portret Józefa Rejdycha”,
– wprowadzono informację o kandydacie na patrona szkoły na stronę internetową szkoły.

Przyjęcie takiego patrona pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na następujących wartościach: patriotyzm, uczciwość, poświęcenie, zaangażowanie społeczne, otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Tym zasadom wierny był przez całe życie kpt. Józef Rejdych.

Fot. Facebook: Grodziska pamięć o Katyniu – Grodzisk memorat Katyn

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24