Sytuacja finansowa grodziskiego SP ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim pierwsze półrocze 2018 r. zakończył stratą brutto w wysokości 980 716,20 zł.

W przedstawianej powiatowym radnym informacji o przebiegu wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2018 r. czytamy, że na koniec pierwszego półrocza zobowiązania wymagalne wynosiły 2 028 519 zł. Konsekwencją tego niepokojącego stanu rzeczy, a zarazem źródłem zagrożenia dla Zakładu, jest utrata płynności finansowej.

Grodziski szpital wymaga pilnego dokapitalizowania. Problem polega na tym, że wg obowiązującego prawa organ tworzący nie może po prostu dokapitalizować szpitala z przeznaczeniem środków na spłatę wymagalnych zobowiązań. Dofinansowanie może zostać udzielone jedynie na zakup sprzętu medycznego, inwestycje i programy zdrowotne.

Gdyby szpital był spółką prawa handlowego należąca do powiatu, wówczas dokapitalizowanie byłoby możliwe. Nie oznacza to jednak, że sytuacja uległaby natychmiastowemu uzdrowieniu, a dodatkowo doszłoby ryzyko postępowania upadłościowego, którego nie można prowadzić względem  SP ZOZ-ów.

Jak udało nam się dowiedzieć w SP ZOZ obecna sytuacja wynika także z dodatkowych obciążeń finansowych związanych z wprowadzanymi przepisami, dla których nie ma zapewnionych dodatkowych źródeł finansowania.

Pełną informację o przebiegu wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2018 r. znajdą Państwo tutaj

Informacja SPZOZ za I pół. 2018r.

MSz

 

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *