Sukces Konstantego Kineckiego na Olimpiadzie Biologicznej

Miło nam poinformować, że uczeń grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Konstanty Kinecki, pod opieką nauczycielki biologii Auriki Torby-Dembińskiej został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.

Finalista jest zwolniony z egzaminu maturalnego z biologii, z którego otrzymuje 100% na świadectwie maturalnym oraz ma możliwość wolnego wstępu na wiele kierunków różnych uczelni w całym kraju, w tym na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Celem Olimpiady Biologicznej jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi. Uczestnik Olimpiady musi wykazać zainteresowanie naukami biologicznymi, opanować wiedzę biologiczną i umiejętności w zakresie rozszerzonym i orientować się w najnowszych osiągnięciach z dziedziny nauk biologicznych.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Biologicznej, należy samodzielnie ustalić temat pracy badawczej i zgłosić do Komitetu Okręgowego Olimpiady. Jeżeli temat zostanie zaakceptowany, można wziąć udział w etapie szkolnym Olimpiady ( rozwiązując zewnętrzny test ). Do etapu rejonowego dostają się uczestnicy, którzy osiągną wynik wyższy lub równy osobie na 600. miejscu rankingowym.

Etap okręgowy odbył się Toruniu. Konstanty Kinecki zdobył III miejsce i tytuł laureata zawodów okręgowych. Osiemdziesięciu najlepszych uczestników zawodów okręgowych zakwalifikowało się do zawodów centralnych.

Zawody III stopnia (centralne) to dwudniowe zawody praktyczne ( pracownia zoologiczna, botaniczna, filogenetyczno-statystyczna, biologii molekularnej i biochemii), pisemne i ustne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w Warszawie. Są one poprzedzone oceną przesłanej przez uczestnika olimpiady pracy badawczej z etapu szkolnego.

Doceniono wszechstronną wiedzę, umiejętności prezentacji swoich badań i umiejętności praktyczne ucznia, z których dumna jest cała społeczność grodziskiego „Słowaka”.

17 kwietnia 2019 r. swoje osiągnięcie Konstanty zaprezentował Staroście Grodziskiemu Mariuszowi Zgaińskiemu, który złożył mu serdeczne gratulacje, życząc mu kolejnych sukcesów naukowych.

Informacja LO Grodzisk Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *