Strajk nauczycieli może objąć ponad 70% placówek na terenie powiatu.

Na terenie powiatu w 19 placówkach oświatowych (wliczając Zakład Poprawczy), objętych działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, trwa spór zbiorowy.

Nauczyciele reprezentowani przez związek przedstawili pracodawcom swoje roszczenia, odbyły się rokowania i mediacje. Sporządzono protokoły rozbieżności.

W całym powiecie działa 25 placówek oświatowych.

Wkrótce w placówkach objętych sporem zbiorowym odbędą się referenda strajkowe. Będą one anonimowe. Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br. , a kalendarz przeprowadzania referendów ustali na jutrzejszym spotkaniu Zarząd grodziskiego oddziału ZNP.

Od wyniku referendów zależy ostateczna liczba szkół, w których odbędzie się planowany od 8 kwietnia strajk. Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).

Pytanie w referendum strajkowym będzie brzmiało następująco:

„Czy wobec niespełnienia żądania (…..) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole … strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”

– To będzie strajk do odwołania – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej. – Decyzję o terminie zakończenia strajku podejmie Prezydium ZG ZNP.

W Wielkopolsce, w sporze zbiorowym jest 78% szkół.

Nie wiem czy moja placówka będzie strajkować, gdyż najpierw muszą być przeprowadzone ankiety o strajku. Osobiście jestem za strajkiem. Jak nie teraz to kiedy? Podobne nastroje ma większość. Nasze pensje są na żenującym, niskim poziomie. Czujemy się niedoceniani.

-mówi nauczyciel grodziskiej szkoły z 25 letnim stażem, chcący zachować anonimowość.

-Tak, będę strajkować, choć nie należę do ZNP.

-mówi nauczyciel grodziskiej szkoły podstawowej

Źródło: ZNP

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *