Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Stół do tenisa stołowego w Grąblewie

Gmina Grodzisk Wielkopolski, przy wsparciu sponsorów oraz zaangażowaniu mieszkańców Grąblewa zakupiła stół do tenisa stołowego oraz zamontowała  drewniane ogrodzenie na placu zabaw w Grąblewie.

Nowe urządzenie cieszy miejscowe dzieci i młodzież, dając możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Koszt zakupu stołu wraz z ogrodzeniem wyniósł blisko 10 000,00 zł

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia:

– Gospodarstwu Rolnemu Kotowo

– Anecie i Dariuszowi Stachowiakom

– Bamar Tech Sp. J., B. Czub, M. Wolnik SOLEC NOWY

– DDM Surowce Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

– Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Urbanowo

– Mieszkańcom Wsi Grąblewo

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie

Inicjatywy lokalnej społeczności są godne naśladowania. Potwierdzają bowiem duże zaangażowanie mieszkańców, którzy sami zabiegają o zdobycie funduszy na realizacje swoich pomysłów. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja długo służyć będzie rekreacji mieszkańcom Grąblewa.

UM Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24