Starosta Grodziski zapoznał się ze stanem zaawansowania realizowanych robót

W dniu 13 lipca 2018 r. Starosta Grodziski zapoznał się ze stanem zaawansowania realizowanych robót budowlanych na drogach powiatowych.

W trakcie realizacji są inwestycje: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”, która wykonywana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa. Termin realizacji zadania przewidziano na 30.08.2018r. Pomocy finansowej na realizację inwestycji udziela powiatowi Gmina Wielichowo.

Ponadto realizowana jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2454P Modrze – Maksymilianowo w miejscowości Szczepowice” , która wykonywana jest przez Zakład Drogowo – Budowlany „NOJAN” Jan Nowak z Grodziska Wlkp. Termin realizacji zadania to 31.10.2018r. Pomocy finansowej na realizację ww. inwestycji udziela powiatowi Gmina Kamieniec.

Realizowane są zadania w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego. W ramach tego zadania sukcesywnie dokonywane są łatania dziur w drogach powiatowych przy pomocy urządzenia typu patcher/remonter. W ramach powyższej umowy z Zakładem Drogowo – Budowlanym „NOJAN” Jan Nowak z Grodziska Wlkp. wykonane zostało profilowanie dróg gruntowych. Kolejne profilowanie zaplanowano na jesień br. Prace będą realizowane do 14 grudnia 2018r.

W ramach umowy na II etap bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonano już utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej Gradowice – Mokrzec; udrożnienie rowu w miejscowości Strzępiń; trwają prace przy mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych w miejscowościach Separowo i Januszewice. W ramach realizacji tego zadania wykonawca firma Zakład Drogowo – Budowlany „NOJAN” Jan Nowak z Grodziska Wlkp. wykona jeszcze między innymi 6 przejść dla pieszych z tłem czerwonym i usytuowaniem po obu stronach przejścia pasów akustycznych grubowarstwowych z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego; likwidację istniejącego wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Rakoniewice (przy szkole) oraz wykonanie przejścia dla pieszych z tłem czerwonym, po obu stronach usytuowane będą pasy akustyczne grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej koloru czerwonego; wymianę istniejących 30 mb barier sprężystych na nowe; wymianę 80 mb istniejących barier stalowych na nowe; remont przepustu wraz z odbudową ścian czołowych w miejscowości Mokrzec; udrożnienie rowów w miejscowościach Kąkolewo, Rostarzewo, Tarnowa; wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – malowanie linii ciągłych, symboli i przejść dla pieszych; montaż barier błotochronnych w miejscowościach Zdrój, Gnin, Trzcinica, Kąkolewo. Prace będą realizowane do 14 grudnia 2018r.

W dniu 10 lipca podpisano umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap I”. Zadanie realizowane będzie do 30 listopada 2018r. Wartość inwestycji wynosi 864.939,87 zł. Pomocy finansowej na realizację zadania udziela powiatowi Gmina Granowo.

Powiat Grodziski realizuje także wspólnie z Gminą Granowo następujące inwestycje: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) – odcinek miejski” – w dniu 22.06.2018r. Gmina podpisała umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. na kwotę 1.316.026,31 zł z terminem realizacji do 29.11.2018r.

Drugą inwestycją jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granówko” – w dniu 06.07.2018r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty, w chwili obecnej trwa procedura sprawdzania ofert.

Rozpoczynają się również prace budowlane w ramach zadania pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego (dawniej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Grodzisku Wielkopolskim”. W ramach umowy firmą PKOB WEGNER z Rudek zobowiązana jest do budowy budynku oświaty  w systemie zaprojektuj – wybuduj oraz wyposażenie obiektu a także wykonanie remontu elewacji istniejących budynków i zagospodarowanie terenu wokół powstałego budynku. Uzyskano już pozwolenie na budowę i wykonawca przystępuje do robót budowlanych. Termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie  to 31.08.2019r.

Źródło: pgw.pl, dostęp 17 lipca 2018, N

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24