Spotkanie w sprawie reformy oświaty w Grodzisku Wlkp.

Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg spotkała się w Grodzisku Wielkopolskim z osobami, które chciały dowiedzieć się w jaki sposób będzie przebiegać wprowadzana przez rząd reforma oświaty.

Przekazane komunikaty zawierały znane już założenia zmian, jakie czekają polskie szkoły od 1 września 2017 r.

Z tym dniem ma nastąpić powrót do szkół podstawowych ośmioletnich, gimnazja zaczną być wygaszane (zniknie pierwsza klasa), a w szkolnictwie ponadpodstawowym pojawią się pięcioletnie technika i czteroletnie licea.

Teoretycznie ma to funkcjonować w ten sposób, że placówki będą przekształcane (np. gimnazja w szkoły podstawowe) lub włączane do istniejących szkół. Pracownicy jednostek włączanych lub przekształcanych staną się automatycznie pracownikami jednostek nowo utworzonych.

O tym, jak ma wyglądać sieć szkół, mają zdecydować samorządy, ale czy dostaną na to jakiekolwiek pieniądze – na dziś nie wiadomo.

Nauczyciele nie mają być zwalniani, a postarać się mają o to organy prowadzące, czyli najczęściej samorządy w porozumieniu z dyrekcją szkół – wynika z przedstawionego przez ministerstwo planu…

Co innego mówią samorządowcy. Mniej roczników w szkołach podstawowych to niższe subwencje, a niższe subwencje to brak pieniędzy na płace dla części kadry, a w konsekwencji zwolnienia. Likwidacja gimnazjów to także zmniejszenie liczby oddziałów, czyli również konieczność zmniejszenia kadry nauczycielskiej.

Do lutego 2017 mają w drodze uchwał powstać nowe statuty szkół i opracowana ma zostać ich sieć. To zadanie zrobi nie kto inny, jak samorządy. Sieci zostaną zatwierdzone przez kuratorium.

Zgromadzeni na spotkaniu dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele samorządów i środowisk lokalnych mieli szereg pytań i wątpliwości.

Czy zdołali je rozwiać? Czy uzyskali odpowiedzi na pytania?

Zachęcamy do odsłuchania zapisu z przebiegu dyskusji.

Podobny temat:

Co dalej z gimnazjum? Rozmowa z dyrektorem.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24