Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kolejne spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się w dn. 02.12.2016r., przy okazji powołania nowego członka rady.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady w osobach: Katarzyna Krysmann, Maria Olechnowska, Barbara Nolka, Andrzej Hercog, Anna Serwa.

W posiedzeniu uczestniczył również Mariusz Zgaiński – Starosta powiatu grodziskiego, Agnieszka Brambor – Nolka – Dyrektor PCPR oraz Lucyna Borowczak – Lissoń – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski.

Spotkanie miało charakter uroczysty ponieważ Mariusz Zgaiński – Starosta Powiatu Grodziskiego przekazał Annie Serwa powołanie na nowego członka rady. Dodatkowo znalazły się gratulacje od uczestników posiedzenia oraz piękna róża. Starosta podczas przekazywania powołania podkreślił jak ważna jest praca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zaangażowanie członków nie tylko w zadania rady, ale również w pracy zawodowej.

Obecnie trwa już IV kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Wielkopolskim, której skład został powołany na podstawie Zarządzenia Starosty Grodziskiego z dnia 12 listopada 2015r. (w oparciu o zapis art. 44 c ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 nr 127, poz.721 ze zmianami).

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z jej regulaminem, należą:

– inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
– na wniosek starosty uczestnictwo w spotkaniach dotyczących osób niepełnosprawnych.

K.K.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24