“Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

W sobotę, 3 grudnia 2016 roku na Cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Wielkopolskim pożegnaliśmy wieloletniego Kapelmistrza i Dyrektora Grodziskiej Orkiestry Dętej – Stanisława Słowińskiego.

Stanisław Słowiński związany był z Grodziskiem Wielkopolskim przez 38 lat. Kapelmistrzem – wówczas jeszcze orkiestry strażackiej w Grodzisku Wielkopolskim  – został w 1978 roku.

Wraz z jego przybyciem, nastąpił rozkwit grodziskiej orkiestry. Dzięki otwartości na to, co nowe i nieznane, kapelmistrz wprowadza musztrę paradną, która do dnia dzisiejszego jest znakiem rozpoznawczym Grodziskiej Orkiestry Dętej i przyniosła jej wiele zwycięskich laurów zarówno w kraju jak i zagranicą. Jako pierwszy w Polsce, wprowadził do orkiestry dętej grupę buławistek. Skomponował hejnał miasta, który codziennie, o godz. 12.00 w południe rozbrzmiewa z ratusza.

Wyjątkowy  i niepowtarzalny Kapelmistrz, sławił dobre imię Grodziska Wielkopolskiego w wielu miastach naszego kraju i Europy.

Dla wielu był i pozostanie niedoścignionym wzorem uporu i determinacji w realizacji swoich pasji, a także zaangażowania i pracowitości.

Był wspaniałym muzykiem i cierpliwym nauczycielem. Od swoich podopiecznych wymagał wiele, ale zawsze sam pierwszy dawał im przykład. Wielu wychowanków zdobyło wykształcenie muzyczne i dziś realizuje rozpoczęte przed laty dzieło wychowania młodzieży poprzez muzykę, śpiew i taniec.

Dokonania Stanisława Słowińskiego są bezsprzeczne. Nie sposób było ich nie dostrzec i nie docenić. W 1997 roku uchwałą Rady Miejskiej otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski. Dwa lata później, tytuł otrzymała również Grodziska Orkiestra Dęta. Tytuły nadały również samorządy: powiatowy i wojewódzki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Kapelmistrzowi z Grodziska Wielkopolskiego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Podczas uroczystości pogrzebowych, w imieniu Samorządu Grodziskiego, za wszystko co Stanisław Słowiński uczynił dla miasta, podziękował Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański.

Panie Stanisławie, Spoczywaj w Spokoju….

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24