Rozpoczęły się inwestycje gminy Grodzisk Wlkp.

Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny rozpoczęły się prace inwestycyjne przewidziane do realizacji w Budżecie Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2016. Poniżej opisy wraz ze zdjęciami pierwszych przedsięwzięć. 

Ulica Strzelecka 

Pod koniec marca rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wielkopolskim. Obecnie trwa wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz przygotowaniem podbudowy jezdni, która otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż ulicy wykonanych zostanie również 30 miejsc postojowych.

Wykonawcą prac jest Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Ptaszkowa.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na dzień 31 maja 2016 r.

Punkt widokowy przy ulicy Nowy Świat 

W kwietniu firma OBUD z Grodziska Wielkopolskiego przystąpiła do remontu punktu widokowego przy ulicy Nowy Świat, który polegać będzie na renowacji istniejących elementów kładki wraz z wykonaniem zadaszenia, stopni drewnianych oraz oświetlenia. Teren wokół punktu widokowego zostanie zagospodarowany zielenią, nawierzchnią z kostki kamiennej oraz elementami małej architektury.

Wykonawca obecnie rozebrał ogrodzenie betonowe od ulicy Sienkiewicza i pozostałości ogrodzenia betonowego od strony torów kolejowych. Oczyszczono z ziemi i roślin ceglano-granitowe podesty i stopy, zdemontowano zniszczone, drewniane elementy schodów. Obecnie trwa czyszczenie i piaskowanie konstrukcji stalowej.

Zakończenie prac planowane jest na 17 czerwca 2016 r. 

Urząd Miejski

Zakończono prace związane z wykonaniem instalacji sygnalizacji pożarowej we wszystkich pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Zadaniem systemu jest wczesne wykrycie pożaru i powiadomienie użytkowników w celu bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego obszaru oraz umożliwienie przeszkolonym osobom rozpoczęcia akcji ratowniczo – gaśniczej. Prace wykonała firma Fireccontrol z Grodziszcza Małego.

Budowa ulicy Winnej – etap IV 

W dniu 15 marca 2016 roku podpisana została umowa na budowę nawierzchni ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wielkopolskim – etap IV”. Zadanie polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni odcinka ulicy Winnej o długości 150 mb w stronę drogi serwisowej przy obwodnicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową. Wykonawcą robót została firma “KENO-EKO” ze Zbąszynia. Prace trwać będą od 13.06.2016 r. do 19.08.2016 r. 

Budżet obywatelski

Zgodnie z harmonogramem postępują prace związane z adaptacją poddasza strażnicy OSP w Słocinie. Wykonawcą robot jest Zakład Ogólnobudowlany “Łuciu” z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończenie prac planowane jest na 20 czerwca 2016 r.

Trwają przygotowania do wykonania siłowni zewnętrznych w Ptaszkowie i Słocinie oraz miejsca rekreacji w Kurowie. Zakończenie prac planowane jest na 31 maja br.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24