Rozwijają czytelnictwo w grodziskim LO

W Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim realizowane są założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka szkolna oferuje czytelnikom wiele atrakcyjnych, różnorodnych nowości, bestsellerów z takich kategorii i gatunków literackich, jak: literatura piękna, literatura obyczajowa, romans, autobiografia, biografia, wspomnienia, literatura młodzieżowa, powieść historyczna, literatura faktu, kryminał, sensacja, thriller, horror, fantastyka, fantasy, science fiction, literatura popularnonaukowa, literatura obcojęzyczna.

W tym roku szkolnym księgozbiór szkolny wzbogacił się o ponad 600 książek, Jest to efekt realizowanego w liceum Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020. Ma on za zadanie wsparcie organów prowadzących szkół oraz bibliotek pedagogicznych w rozwijaniu zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W zadaniach tych mieści się również zakup nowości wydawniczych.

Do końca grudnia 2016r. szkoła realizuje szereg działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z Biblioteką Publiczną w Grodzisku Wlkp. oraz z Biblioteką Pedagogiczną (przeniesioną niestety od listopada do Nowego Tomyśla).

Czytelnikom umożliwia się wypożyczanie książek na okres wakacji, a później również na okres ferii zimowych.

We wrześniu podczas zebrań z rodzicami, został odczytany List otwarty dotyczący istoty czytania oraz wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Rodzice zapoznali się z listą zakupionych książek w ramach przyznanej szkole dotacji oraz obejrzeli wystawę tychże nowości w bibliotece. Zostali poproszeni o zachęcenie młodzieży do częstszego sięgania po książki oraz do rozmów na ich temat.

W kolejnych dniach z zakupionymi nowościami na zorganizowanej wystawie zapoznali się uczniowie oraz nauczyciele. Następnie w bibliotece przeprowadzono szkolną akcję owijania książek, w którą zaangażowała się większość klas.

Z początkiem października, w związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – pod hasłem : SCHOOL LIBRARY ROCKS, czyli BIBLIOTEKI SZKOLNE RZĄDZĄ – wszyscy czytelnicy zostali zaproszeni do biblioteki do wypożyczania zakupionych bestsellerów.

Nowości wydawnicze są systematycznie promowane poprzez wystawy, liczne plakaty, tablice informacyjne, hasła, cytaty, promocję książek na stronie www szkoły.

W holu szkoły, na korytarzach, w bibliotece przygotowywane są wystawy dotyczące obchodów roku: Roku Henryka Sienkiewicza, Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Roku Feliksa Nowowiejskiego; jak również gazetki tematyczne dotyczące obchodzonych uroczystości szkolnych, wydarzeń i imprez bibliotecznych, promujących jednocześnie czytelnictwo: „Październik Miesiąc Bibliotek Szkolnych”; „Był sobie list…Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów 9 – 15 października”; „Światy możliwe…” – w poezji Stanisława Barańczaka”; „Myślimy: od jutra będziemy żyli naprawdę…” – twórczość poetycka Julii Hartwig”; „Poezja Adama Zagajewskiego – przedstawiciela poezji apollińskiej, jasnej, klasycyzującej”; „Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy…” – artystyczne poszukiwania Tadeusza Różewicza”.

12 października, w związku z przypadającym Międzynarodowym Tygodniem Pisania Listów, w auli szkolnej odbyło się „Poetyckie spotkanie z Listem”, które przygotowali uczniowie z klasy IIB.

W nastrojowej, jesiennej atmosferze październikowych, poetyckich spotkań, zainteresowani wysłuchali krótkiego wykładu na temat rozwoju epistolografii na przestrzeni wieków. Przypomnieli sobie ważne dzieła z zakresu tegoż gatunku. Po czym wysłuchali fragmentów „Listów do matki” patrona naszej szkoły Juliusza Słowackiego oraz dzieł innych twórców osnutych na motywie listu.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa organizowane są liczne warsztaty o tematyce wspierającej rozwój czytelnictwa – literackie spotkania z książką – z twórczością Ryszarda Kapuścińskiego, Arkadego Fiedlera, Aliny i Czesława Centkiewiczów, Garcia Marqueza, George’a Orwella, Marka Hłasko, Bruno Schulza i wielu innych.

21 – 22 listopada w auli szkolnej odbyły się „Listopadowe Spotkania z Poezją” Stanisława Barańczaka i Julii Hartwig, które przygotowała klasa II C w ramach projektu czytelniczego: „Dlaczego powinniśmy czytać poezję?…”.
Następnego dnia, podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w czytelni Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wlkp., uczniowie klasy II C zaprezentowali twórczość Wisławy Szymborskiej: „Limerykujemy z Wisławą Szymborską – Życie i twórczość noblistki”.

Licealiści aktywnie biorą udział w licznych konkursach czytelniczych i literackich, promujących jednocześnie zbiory biblioteczne i nowości wydawnicze,np.: „Z literaturą za pan brat – Co pamiętasz z lektur…?”; „Gwiazd naszych wina- czytamy powieści Johna Greena”; „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins – powieść dla młodzieży z gatunku science fiction”; „Znamy twórczość Paulo Coelho”; „Mickiewiczowski Konkurs Przyrodniczo – Czytelniczy”; „Nasza znajomość Harrego Pottera”.

Systematycznie odbywają się zajęcia biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Zorganizowano również działania o zasięgu ogólnopolskim – w czerwcu „Bookcrossing – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 2016”. Akcję przeprowadzono w szkole – warsztaty, wystawy, plakaty, hasła, w bibliotece powstała półka bookcrossingowa; jak również poza murami szkoły – w całym mieście rozwieszono plakaty informujące o mającym miejsce Happeningu Czytelniczym na ulicy Szerokiej i Przemysłowej oraz odbywającej się zbiórce książek.

We wrześniu szkoła wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta …”,a w planach jeszcze tradycyjnie, przedświątecznia akcja: „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek przedszkolakom. W szkole kładzie się nacisk na propagowanie dobrego kina i spektakli teatralnych. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Grodzisku Wlkp. organizowane są wycieczki do biblioteki, podczas których uczniowie mogą zapoznać się z ofertą i księgozbiorem; przejść instruktaż posługiwania się katalogiem on-line.

Młodzież uczestniczy również w zajęciach i warsztatach bibliotecznych, przeprowadzonych w czytelni: np. „Literatura młodzieżowa w Bibliotece Publicznej”; „Nowości wydawnicze”; „Zapoznanie ze zbiorami regionalnymi”; „Biblioteki cyfrowe. Multimedialne centra informacji”; w spotkaniach autorskich – w prelekcjach z różnymi ciekawymi ludźmi – podróżnikami; zwiedza wystawy; bierze udział w konkursach np. w Konkursie Fotograficznym na Sleeveface; w różnych akcjach, wydarzeniach czytelniczych i kulturalnych (Bookcrossing 2016).

Licealiści czynnie korzystają także z oferty kulturalnej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., biorąc udział w imprezach kulturalnych oraz wernisażach różnych artystów.

Szkoła współpracuje z Muzealną Izbą Tradycji Ziemi Grodziskiej oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodziskiej – organizuje wycieczki do muzeum; jeszcze w grudniu odbędzie się prelekcja pana Dariusza Matuszewskiego, dotycząca prezentacji zasobów „Biblioteczki Regionalisty” oraz pana Andrzeja Chrósta na temat historii drukarstwa oraz czytelnictwa na ziemiach Grodziska Wlkp. w minionych wiekach.

W ramach NPRCz na lata 2016 – 2020 (Priorytet 3) każda klasa realizuje projekt czytelniczy: związany z motywami literackimi, bądź wybranymi gatunkami literackimi, jak: dramat, powieść historyczna, utwory poetyckie, reportaż. Wybrane klasy biorą również udział w projektach językowych z języka angielskiego i niemieckiego; czytając literaturę obcojęzyczną oraz w projektach przedmiotowych z takich dziedzin wiedzy, jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka – czytając literaturę popularnonaukową.

Realizacja projektów trwa do Świąt Bożego Narodzenia. Aby jeszcze bardziej zmobilizować młodzież do czytania, w szkole został ogłoszony „Konkurs na Najlepszego Czytelnika w „Słowaku”.

Nowo zakupione bestsellery cieszą się dużym zainteresowaniem. Odnotowuje się znaczny wzrost czytelnictwa, co jest niepodważalnym sukcesem prowadzonych działań i celem założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020.

Wszystkim czytelnikom życzymy miłej lektury.

Korespondencja LO Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24