Rozpoczął działalność Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej w Grodzisku Wlkp.

W piątek 27 kwietnia o godzinie 12.00 oficjalnie uruchomiony został Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej. W krótkim spotkaniu uczestniczyli pracownicy PCPR w Grodzisku Wlkp., jak również osoby zaangażowane w realizację projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO.

Wśród nich przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, zarząd powiatu grodziskiego, skarbnik powiatu grodziskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Źródełko”.

Utworzenie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej było możliwe dzięki realizacji projektu partnerskiego PLAN NA LEPSZE JUTRO. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny.

W ramach swojej działalności PCPR w Grodzisku podjęła działania mające na celu stworzenia „placówki” która będzie miejscem opieki i świadczonych usług dla grupy pieczy zastępczej będącej w projekcie, a docelowo również dla całej grupy pieczy zastępczej. Pomieszczenia przez wiele lat nie były użytkowane. Wymagały w związku z tym niezbędnych prac adaptacyjnych. Projekt został zaaprobowany przez Instytucję Zarządzającą i sfinansowany w ramach WRPO 2014-2020.

Pomieszczenia, ze względu na swój charakter będą spełniać różnorakie funkcje. Będą one wykorzystywane przez specjalistów (między innymi psychologa, pedagoga, logopedę, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej). Jedno z pomieszczeń będzie wykorzystywane na spotkania indywidualne oraz szkolenia rodzin zastępczych.

Ponieważ pomieszczenia znajdują się w oddzielnym budynku, będą one mogły być wykorzystywane poza godzinami pracy urzędu, w tym na potrzeby Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Źródełko”. Stowarzyszenie, jako partner projektu, będzie mogło w pełni korzystać z pomieszczeń w celu organizowania wspólnych szkoleń, grup wsparcia, spotkań z terapeutami, czy też po to aby pomóc dzieciom będących w pieczy zastępczej w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, a także społecznych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wykonawcą zadania została firma KAREBUD z Grodziska. Całość prac adaptacyjnych, w tym również zakup dodatkowych elementów, wynosiła – 136 876,65 zł. Dodatkowo pozyskano w ramach projektu również ponad 4 tys. na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Również powiat grodziski przekazał środki za zakup mebli.

Wartość całego projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO wynosi 1 477 884,48 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 403 990,25 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz realizowany jest wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Źródełko”.

Źródło: PCPR Grodzisk Wlkp.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24