REGULAMIN

Regulamin witryny pgo24.pl

Wydawcą czasopisma PGO24 jest fundacja Fundusz Projekty Informacyjne z siedzibą w Wielichowie, ul. Kutrzeby 49, 64-050 (dalej Wydawca, redakcja). Czasopismo dostępne jest w domenie https://pgo24.pl oraz jej podstronach i subdomenach wraz z ich podstronami (dalej witryna, strona, serwis).

Użytkownik to osoba korzystająca z witryny PGO24. Użytkownik korzystający z witryny zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

I. Zasady korzystania z witryny

1) Witryna jest ogólnodostępna, a dostęp do niej bezpłatny, z zastrzeżeniem, że treści PREMIUM, mogą być udostępniane w wydzielonej i prawidłowo oznaczonej części serwisu odpłatnie, za pomocą płatności elektronicznych. Do usługi tego typu mają zastosowanie przepisy  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2) Przesyłanie informacji do redakcji celem publikacji w witrynie oznacza posiadanie praw do ich rozpowszechniania. Użytkownik przesyłający informacje udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na ich dalsze rozpowszechnianie przez Wydawcę oraz odpowiada za ich zgodność z obowiązującym prawem.

3) Serwis stanowi integralną całość łącznie z miejscami reklamowymi. Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia bezpłatnego dostępu do serwisu Użytkownikom, którzy naruszają jego integralność stosując dodatki blokujące wyświetlanie reklam. Jest to podyktowane uzasadnionym interesem Wydawcy, polegającym na finansowaniu funkcjonowania witryny.

II Prawo autorskie, prawo prasowe

Treści zawarte w witrynie są chronione Prawem Autorskim. Wykorzystywanie zawartych w witrynie utworów w całości lub części wymaga zezwolenia. Dopuszczalne jest użycie w ramach dozwolonego użytku. Serwis zawiera zarówno treści redakcyjne, do których posiada prawa autorskie, jak i treści udostępnione przez strony trzecie na podstawie udzielonej licencji, a także treści publikowane na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352z późn. zm.). Witryna jest czasopismem, które podlega regulacjom prawa prasowego.

III Komentarze

1. Strona umożliwia dodawanie komentarzy użytkownikom Internetu, za pośrednictwem serwisu disqus.com
2. Komentarz wprowadzany jest przez użytkownika przy pomocy formularza pod publikacją
3. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników treści:
– wzywających do nienawiści
– propagujących przemoc
– pomawiających inne osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
– naruszających prawa autorskie
– propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol
– wulgarnych
– reklamowych

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy niezgodnych z regulaminem
5. System komentarzy disqus.com rejestruje numery IP autorów komentarza, a w przypadku podania uwierzytelnionego adresu e-mail – także ten adres.
6. Dane dotyczące autorów treści sprzecznych z prawem mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom – policji oraz prokuraturze.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości komentowania Użytkownikom łamiącym pkt. 3 niniejszego regulaminu bez wcześniejszego uprzedzania.
8. Uwagi do redakcji należy przesyłać za pomocą e-maila kontaktowego. Umieszczanie ich w komentarzach upoważnia redakcję do ich usuwania.

IV. Prywatność i przetwarzanie danych

Zachowanie prywatności Użytkownika oraz sposób przetwarzania danych reguluje POLITYKA PRYWATNOŚCI

V Kontakt z redakcją

Kontakt Użytkownika z redakcją odbywa się za pomocą adresu e-mail: [email protected]

VI.

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

Fanipay - metody płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.