Razem możemy więcej

W sobotę 15 września, w Hotelu Behapowiec, rozpoczął sie kurs komputerowy dla osób uczestniczących w projekcie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, projekcie realizowanym już kolejny rok przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach tego projektu w tym roku zaplanowano szereg działań, które swoim zasięgiem będą obejmować 70 osób, w tym osoby niepełnosprawne, umieszczone w pieczy zastępczej, usamodzielnianych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. To grupa osób która w pierwszym kwartale tego roku wyraziła chęć przystąpienia do projektu. Projektodawca zaplanował kilka bloków tematycznych,

takich jak pracę socjalną, zasiłki i pomoc w naturze, aktywną integrację oraz działania o charakterze środowiskowym, w ramach których przewidziano szereg działań szczegółowych. W przypadku aktywnej integracji zaplanowano:

  • aktywizację zawodową,
  • aktywizację społeczną,
  • aktywizację edukacyjną
  • aktywizację zdrowotną.

Niektóre z działań, zwłaszcza te skierowane do osób niepełnosprawnych, mają na celu rozwijanie aktywnych form integracji poprzez poprawę stanu zdrowia. W tym celu część osób brała udział w turnusach rehabilitacyjnych czy też korzysta z zabiegów i masaży fizjoterapeutycznych.

[good-old-gallery id=”2836″]

Kolejne zaplanowane kursy: to kurs języka angielskiego, kurs spawacza, kurs płatnika, kurs wizerunku i wizażu, kurs wózka widłowego oraz kurs fotograficznych.

To nie jedyne zaplanowane działania. W planach są jeszcze między innymi kursy prawa jazdy kat. B i C oraz specjalistyczne treningi kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wartość tegorocznego projektu to 613 485,54 zl, z czego wkład własny to 64 415,98 zł przekazane przez Powiat Grodziski.

Opublikowano bezpłatnie z materiałów przesłanych przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *