“Razem możemy więcej”

Z końcem miesiąca lipca zakończyły się masaże rehabilitacyjne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, indywidualnie dobrane ze względu na rodzaj i charakter schorzenia beneficjentów projektu realizowanego przez grodziski PCPR. W ramach projektu przeznaczone były one dla 91 osób niepełnosprawnych.

Zakończył się również wyjazd warsztatowo-integracyjny osób będących w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych. W tym roku zorganizowana grupa osób udała się do Karpacza gdzie oprócz warsztatów była również zagwarantowana cześć turystyczno-rekreacyjna, w tym przejazd do Szklarskiej Poręby. Kolejnym realizowanym zadaniem w ramach aktywnej integracji będzie 3- dniowy wyjazd dla osób będących w grupie pieczy zastępczej w celu wspólnych warsztatów, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

[good-old-gallery id=”4946″]

W najbliższym czasie w planach jest uruchomienie kursów prawa jazdy kat B i C oraz kursu operatora wózka widłowego, kursu spawacza oraz kursu operatora koparko-ładowarki.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wartość tegorocznego projektu to 745 919,62 zł, z czego wkład własny PCPR to 78 321,56 zł

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.