Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Radny chce zmian w sposobie rozliczania diet

Radny Dariusz Matuszewski złożył, omawiany podczas sierpniowego posiedzenia komisji wspólnej Rady Miejskiej, wniosek w sprawie zmiany sposobu rozliczania diet radnych. Dołączył listy z wysokością diet otrzymanych przez radnych w kwietniu i maju.

Rozpiętość otrzymywanych diet waha się w zależności od liczby posiedzeń komisji i rady, w których radni biorą udział. Radny otrzymuje za każde takie posiedzenie 200 zł. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji otrzymują za prowadzenie obrad Komisji Rady 280 zł, podobnie jak wiceprzewodniczący Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje ryczałt w wysokości 1987 zł.

Radny Dariusz Matuszewski stwierdził, że jedną z wielu spraw niezałatwionych jest kwestia rozliczania diet radnych i sołtysów. Temat ten był odkładany. Była propozycja, aby zmienić zasady ich rozliczania np. na ryczałtowy, który funkcjonuje już w wielu gminach i powiatach.

Do wniosku radny załączył obecnie obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej z 2009 r, zestawienie wysokości diet radnych i sołtysów w innych gminach, oraz dwie listy wypłat diet (za miesiąc kwiecień i maj), aby zobaczyć jak to wygląda. Wniosek ten jest wstępem do dyskusji nad tym tematem, aby nie było wrażenia, że radni pracują na akord. Ze swej strony zaproponował, aby wprowadzić model obowiązujący w Nowym Tomyślu-dowiadujemy się z protokołu komisji.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w maju i kwietniu członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali diety w przedziale od 1280 do 1680 zł. Wynika to z faktu, że odbyli w tych dwóch miesiącach 7 posiedzeń. Do tego doliczyć trzeba posiedzenia pozostałych komisji i udział w sesji Rady Miejskiej.

Komisje pracują zgodnie z planem pracy. Są okresy wytężonej pracy Komisji Rewizyjnej związanej z przygotowaniem wniosku absolutoryjnego. Zdarzają się także dodatkowe posiedzenia Komisji ds. Skarg i Wniosków – zauważył przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron.

Radna Anna Koza zapytała dlaczego radny Matuszewski dołączył listy akurat z miesiąca kwietnia i maja, a nie ma zestawienia za pół roku? Wszystkim wiadomo, że w tych miesiącach częściej spotykała się np. Komisja Rewizyjna.

Radny D.Matuszewski wyjaśnił, że wniosek był przygotowywany w czerwcu stąd listy z kwietnia i maja. Przewodniczący zaproponował, aby przygotować zestawienie wypłat diet za I półrocze 2019 r.

Tymczasem publikujemy zestawienie za kwiecień i maj, które dołączył do wniosku radny Matuszewski.

MSz

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24