Radni przystąpili do sporządzenia mpzp dla działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 162, położonej w Zdroju, gm. Grodzisk Wlkp. przyjęli radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Decyzja ta jest zgodna z polityką zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24