Radni przyjęli program naprawczy szpitala

Rada Powiatu Grodziskiego przyjęła wczoraj zaproponowany przez dyrekcję SP ZOZ program naprawczy. Za jego przyjęciem było sześciu radnych. Pozostali wstrzymali się od głosu.

Władze samorządowe i dyrekcja robią, co mogą, aby poprawić sytuację grodziskiego szpitala, jednak podobnie jak inne tego typu placówki jego kondycja finansowa jest w największym stopniu uzależniona od poczynań rządu. To właśnie rząd ma wpływ na wprowadzane zmiany w prawie, które bezpośrednio lub pośrednio przekładają się na sytuację finansową szpitali.

Przykładem takiej zmiany jest odgórne podnoszenie płacy minimalnej. Wzrost uposażeń jednej grupy pracowników pociąga za sobą wzrosty w innych grupach. Różnice w kwalifikacjach muszą bowiem znaleźć odzwierciedlenie w wysokościach płac. Tak działa rynek pracy.

Tymczasem, jeśli idzie o służbę zdrowia, ten jest coraz trudniejszy. Coraz trudniej o zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanego personelu medycznego. Braki lekarzy i pielęgniarek są coraz boleśniej odczuwane, a na horyzoncie nie widać systemowych działań, które miałyby tę tendencję zmienić.

W tej sytuacji koszty wynagrodzeń rosną. Tymczasem główny płatnik szpitali, którym jest NFZ, nie uwzględnia wzrostu tych kosztów i nie w pełni je rekompensuje. To znajduje odzwierciedlenie w rosnących stratach. Szpitale wręcz walczą obecnie o przetrwanie. Dyrektor grodziskiej lecznicy, Jacek Profaska powiedział wczoraj wprost, że rządzący w zawoalowany sposób dążą do likwidacji części z nich.

W tych trudnych okolicznościach trzy powiaty: grodziski, wolsztyński i nowotomyski podjęły działania zmierzające do połączenia swoich szpitali w jeden organizm. Takie połączenie ma być receptą na poprawę sytuacji. Taki jest wniosek wynikający z przedstawionego wczoraj programu naprawczego.

Będzie to skomplikowane i pionierskie w skali kraju zadanie. Wyzwaniem jest wykonanie takiej fuzji tych szpitali, aby zaowocowała efektem synergii. Każdy z nich wniesie bowiem do całości odmienne zasoby, ale także każdy z nich posiada specyficzne zobowiązania i obciążenia.

Jeśli chodzi o szanse, to już oficjalnie słychać, że dla grodziskiego szpitala jest nią zwiększenie liczby porodów. Dzięki dobrej renomie szpitala w tej dziedzinie, dla kobiet rodzących z całej okolicy Grodzisk będzie naturalnym wyborem. Ponieważ porody są świadczeniem nielimitowanym wzrost ich liczby w widoczny sposób poprawi sytuację finansową placówki.

Może to być istotny wkład grodziskiego szpitala w rodzący się organizm szpitala regionalnego dla trzech powiatów. Jako mieszkańcy i potencjalni pacjenci możemy jedynie życzyć sobie, aby znalazł się odpowiedni medyczno-ekonomiczny think tank, który zadba o to, żeby ten poród odbył się możliwie bezboleśnie, chociaż bez znieczulenia…

Na ten temat:

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *