Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy na 2020 rok

Podczas obrad w dniu 12 grudnia 2019 roku, Radni Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim jednogłośnie przyjęli Budżet Gminy na 2020 rok. Wcześniej, Burmistrz Piotr Hojan przedstawił w prezentacji multimedialnej najważniejsze zaplanowane  zadania. Budżet przyjęty został jednogłośnie.  

Lista zadań inwestycyjnych i remontów przewidzianych do realizacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

– Budowa drogi gminnej na działkach 3856/5 i 3867/2 w Grodzisku Wlkp.
– Budowa drogi, chodnika oraz miejsc postojowych na działce 3705 przy ul. Środkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
– Przebudowa drogi powiatowej Wioska – Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II
– Budowa nawierzchni ulicy Strumykowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
– Budowa nawierzchni ulicy Winnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
– Adaptacja budynku przy ul. Stary Rynek 4 na biurowiec – dokumentacja projektowa
– Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na stołówkę w budynku SP nr 2
– Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej w Grąblewie
– Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej
– Przebudowa strzelnicy sportowej na terenie WCKiS w Zdroju
– Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

 Inwestycje w ramach Grodziskich Inicjatyw Społecznych na rok 2020:
– Smart Plac
– Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąblewie
– Zagospodarowanie terenu wspólnego na terenie sołectwa Słocin
– Wiata grillowa przy świetlicy wiejskiej w Sworzycach

Źródło: UM Grodzisk Wlkp

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Comments (1)