Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Przyjęto MPZP dla terenu położonego w rejonie ul. Zielonogórskiej i ul. Poznańskiej

Radni w Grodzisku Wielkopolskim uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Zielonogórskiej i ul. Poznańskiej.

Na obszarze objętym planem ustalono kilkanaście rodzajów przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej,
2) teren zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4) tereny zabudowy usługowej,
5) teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
6) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej,
7) teren zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych,
8) teren zieleni urządzonej,
9) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
10) tereny dróg wewnętrznych,
11) teren parkingu,

Szczegóły można znaleźć w uchwale: MPZP Grodzisk Wlkp ul Poznańska, róg  Zielonogórska

Powiązany temat:

Grodzisk przygotowuje grunt pod centrum handlowe

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24