Przez powiat grodziski biegnie inwestycja o znaczeniu wspólnotowym.

Na terenie powiatu grodziskiego realizowana jest obecnie duża inwestycja. To budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Lwówek-Odolanów.

O jej znaczeniu świadczą opisujące ją liczby. Na początek kilka danych technicznych:

  • średnica: 1000 mm,
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
  • długość: ok.168 km.

Realizowana przez GAZ-SYSTEM inwestycja została podzielona na dwa etapy:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego inwestycji wybranym w wyniku publicznego postępowania przetargowego jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

W grudniu 2015 roku zakończono fazę projektowania  i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą robót budowlanych I etapu inwestycji jest Konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. oraz O.T. Industries-KVV Contractor CO. LTD.

Wykonawcą robót budowlanych II etapu inwestycji jest Konsorcjum firm JT S. A. oraz IMP PROMONT d.o.o.

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.

Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja przebiega na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofinansowania to 3,59 mln zł

W zakresie budowy gazociągu relacji Lwówek-Odolanów spółka GAZ-SYSTEM S.A. otrzymała 30 września 2016 r. dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na ponad 472 mln PLN.

Łącznie wartość inwestycji jest szacowana na ok. 847 mln zł.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Lwówek – Odolanów w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Źródło: GAZ-SYSTEM

Wybrane dla Ciebie